Obowiązek meldunkowy

Data opublikowania: 15 stycznia 2018

Procedura meldunku polega na przekazaniu informacji o miejscu pobytu urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Obowiązek meldunkowy wynika z Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10 kwietnia 1974 r. i obejmuje obywateli Polski oraz osoby przebywające na stałe w Polsce.

Aby się zameldować, należy dostarczyć wymagane dokumenty – wypełniony formularz, dokument potwierdzający tożsamość, a także dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej czy orzeczenie sądu). Powinny one zostać dostarczone w ciągu 30 dni od zmiany miejsca pobytu. Należy przy tym wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu (można to zrobić podczas tej samej wizyty w urzędzie).

nowe prawo

perhapzz/bigstockphoto.com

Zniesienie obowiązku meldunkowego było planowane już kilkakrotnie. Miało to nastąpić od początku 2016 r. a następnie od 2018 r. Dlatego wiele osób ma błędne przekonanie, że został on już zniesiony – tymczasem nadal funkcjonuje i nic nie wskazuje na to, by miał przestać istnieć.

Argumenty przeciwko temu obowiązkowi to m.in. uciążliwość, długi czas trwania w przypadkach spornych, a przede wszystkim to, że wiele osób się nie melduje i nie ponosi za to konsekwencji, więc w praktyce jest to fikcja. Widać to choćby na przykładzie dokumentów, w których standardowo rozróżnia się między adresem zamieszkania a adresem zameldowania.

Z kolei pozostawienie obowiązku meldunkowego jest argumentowane ułatwieniem działania administracji publicznej. Obejmuje to m.in. organizację wyborów (możliwość głosowania bez potrzeby zgłaszania się do spisu wyborców), planowanie liczby miejsc w szkołach i przedszkolach, organizację subwencji dla gmin, a także kontrolę legalności pobytu obcokrajowców. Ostatnio szczególnie podkreślany był argument zagrożenia terroryzmem.

Od 1 stycznia 2018 r. można jednak meldować się drogą elektroniczną. W tym celu należy mieć profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Procedury meldunkowe ulegają też uproszczeniu – można się wymeldować z poprzedniego miejsca zamieszkania i zameldować w nowym z użyciem jednego formularza.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *