Od 1 stycznia 2016 części wspólne budynków opodatkowane

Data opublikowania: 24 września 2015

Wchodząca w życie w 2016 r. nowelizacja ustawy o podatkach od nieruchomości wprowadza istotne zmiany w ich obliczeniach. Na jakie zmiany powinni przygotować się właściciele nieruchomości?

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, „jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku”. Powierzchnię użytkową lokalu stanowi powierzchnia podstawowych pomieszczeń wraz z powierzchnią zapleczy do nich przylegających, natomiast w myśl powyższej ustawy nie stanowią jej klatki schodowe oraz szyby dźwigowe. Mające obowiązywać od stycznia 2016 roku nowe przepisy, umożliwią nałożenie podatku od tych powierzchni.

Podatek od nieruchomościDopuszczalna prawem optymalizacji podatkowej, szczególnie w budynkach o wielkiej powierzchni, możliwość zmniejszenia wymiaru podatku, pozwala na pozostawienie znacznych powierzchni bez opodatkowania. Dotyczy to szczególnie centrów handlowych, gdzie część wspólna nie podlegająca opodatkowaniu jest stosunkowo duża. Nowelizacja ustawy zrówna wszystkich właścicieli budynków, gdyż wszyscy będą zobowiązani do płacenia podatku od całej powierzchni użytkowej, ustalonej na podstawie ustawy o własności lokali.

Każda gmina we własnym zakresie, corocznie w formie uchwały ustala wysokość stawek podatku od nieruchomości. Podatnik nie oblicza samodzielnie podatku, składa wyłącznie informację do urzędu, a decyzja wymiarowa jest dostarczana zazwyczaj listem poleconym. Budynki mieszkalne wielorodzinne posiadają niewielką część wspólną, zatem różnica kwot w opodatkowaniu gruntu i części wspólnych, w których wyodrębniono lokale w stosunku do stanu obecnego będzie nieznaczna. Podatek nałożony po nowelizacji ustawy będzie stosunkowo mały dla lokatorów budynków wielorodzinnych, a podwyżka czynszu z tego tytułu będzie niewielka.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *