Od 16 sierpnia mniej kłopotów z kredytami na nabycie nieruchomości?

Data opublikowania: 5 września 2016

Od niedawna łatwiej jest zaciągnąć kredyt pozwalający na zakup nieruchomości! 16 sierpnia wprowadzono zmiany, które upraszczają zasady, na jakich uzyskać można kredyt na nieruchomość rolną. Co dokładnie wynika z tych zmian?

Od 16 sierpnia w Polsce obowiązuje nowe prawo dotyczące kredytowania nieruchomości rolnych. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczy również budynków mieszkalnych, które stoją na działkach o statusie gruntu rolnego, a wcale nim nie są. Jak nowelizacja ma wpłynąć na losy przyszłych właścicieli takich ziem?

valio84sl/bigstockphoto.com

valio84sl/bigstockphoto.com

 

Dzięki nowym zasadom, to bank mający udzielić kredytu oraz sam kredytobiorca będą odpowiedzialni za określenie wysokości hipoteki i nie będzie istotne, jaki jest jej stosunek do wartości działki. To ogromne uproszczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze zapisy tej Ustawy. Dotychczas prawo pozwalało na kredytowanie zakupu ziemi wyłącznie wtedy, gdy suma hipotek na takiej nieruchomości nie była wyższa niż wartość samego gruntu. Problem w tym, że 14,7 mln hektarów ziem rolnych w naszym kraju należy do osób prywatnych, a to oznacza, że prawdopodobieństwo istnienia na nich budynków jest bardzo duże. Nawet poza samymi domami mieszkalnymi, można często spotkać zabudowania gospodarcze.

Zmiany, jakie wprowadzono w Polsce są nawet korzystniejsze od prawa, które obowiązuje w większości państw na świecie. Powszechnie przyjęło się, że wartość zabezpieczenia w postaci hipoteki znajdującej się na działce rolnej nie może być wyższa niż 150% wartości całego kredytu. W Polsce ta kwestia została oddana w ręce samych kredytodawców, którzy będą mogli lepiej dostosowywać swoje oferty do konkretnych sytuacji, w jakich znajdują się potencjalni kredytobiorcy.

Poza działkami rolnymi, nowelizacja obejmuje sprzedaż udziałów we współwłasności drogi wewnętrznej, Tego typu nieruchomości w ogóle nie będą brane pod uwagę we wspomnianej ustawie. Teraz udziały te będzie można bezproblemowo sprzedawać razem z nieruchomością z domem, działką lub mieszkaniem. Oprócz tego nowela ograniczyła uprawnienia prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, któremu w niektórych sytuacjach odebrano prawo pierwokupu akcji i udziałów w spółkach posiadających grunty rolne. Nie będzie mógł tego uczynić, jeśli nabywcami będą bliscy sprzedającego lub jeśli przejmą własność drogą dziedziczenia albo zapisu windykacyjnego.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *