Od czego zależy zdolność kredytowa?

Data opublikowania: 22 października 2018

Zdolność kredytowa to nic innego, jak możliwość spłaty danego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami w uzgodnionym terminie. Rozpatrując wniosek o kredyt banki kierują się oceną scoringową. Wpływ na zdolność w różnych bankach mają jednak także różne kryteria, ustalone wewnętrznie dla danego banku. Czasami może się zdarzyć, że w dwóch bankach zdolność kredytowa będzie się znacznie różnić.

Głównym powodem, dla którego bank odmawia udzielenia kredytu hipotecznego, zazwyczaj jest brak zdolności finansowej. Zależy ona od wielu czynników związanych z sytuacją finansową kredytobiorcy, a także od parametrów kredytu.

inwestycja w nieruchomość

belozu/bigstockphoto.com

Zdolność kredytową ocenia się na podstawie informacji, jakie kredytobiorca podał we wniosku o kredyt oraz z danych, jakie dostępne są w BIK oraz rejestrach dłużników.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową jest dochód. Istotne jest ich źródło, wysokość oraz regularność wpływów. Mogą być to dochody wynikające z umowy o pracę czy prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z wynajmu oraz inne udokumentowane źródła wpływów. W przypadku działalności gospodarczej bank z reguły bierze pod uwagę nie tylko dochody, ale także ile czasu firma funkcjonuje już na rynku oraz jak rozwija się finansowo. Najkorzystniejsza jest bezterminowa umowa o pracę. Banki zazwyczaj wymagają wówczas zaświadczenia o stażu pracy i wysokości wynagrodzenia tylko z okresu trzech ostatnich miesięcy.

Kolejnym ważnym elementem są wszystkie aktualne obciążenia i zobowiązania finansowe kredytobiorcy. Banki biorą tu pod uwagę koszty utrzymania domu, liczbę osób w rodzinie, stałe wydatki, kredyty, pożyczki, limity na kartach kredytowych. Im większe dochody i mniejsze koszty, tym wyższy dochód netto i większa zdolność kredytowa.

Jeżeli zdolność kredytowa jest za niska, można włączyć do kredytu współkredytobiorcę. Może to być rodzina, rodzice, dziadkowie, ale także przyjaciel czy partner.

Podczas weryfikacji i oceny scoringowej bank weryfikuje także, jak kredytobiorca radził sobie ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. W przypadku negatywnych wpisów w BIK-u lub BIG-ach może obniżyć się zdolność kredytowa.

Ważnym elementem oceny jest także wiek kredytobiorcy. W grę wchodzi długi okres kredytowania, a bankom zależy na tym, aby kredytobiorca spłacił zobowiązanie przed ukończeniem 70 roku życia.

Na zdolność kredytową wpływają także czynniki niezależne od kredytobiorcy. Są to czynniki, które wpływają na koszty kredytu hipotecznego, takie jak aktualna wysokość stóp procentowych, marża kredytowa banku oraz stosowany przez dany bank algorytm szacowania zdolności finansowej.

Jest kilka sposobów, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową. Najważniejsze to wcześniejsze zaplanowanie wzięcia kredytu hipotecznego. Dzięki temu wcześniej można pospłacać zobowiązania, pozamykać karty kredytowe, nie dokonywać zakupów ratalnych w czasie starania się o kredyt. Nie można także składać kilku wniosków w jednym czasie, gdyż wszystkie zapytania są widoczne w raportach BIK. Można także zastanowić się nad propozycją dodatkowego zabezpieczenia, dzięki czemu zdolność kredytowa się zwiększy.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *