Odsetki od kredytów starego portfela oraz ich opodatkowanie umorzone

Data opublikowania: 15 października 2018

Dnia 15 czerwca br. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na jej mocy zwolniono z podatku umorzone odsetki od tzw. kredytów starego portfela.

Czym były kredyty starego portfela, inaczej zwane normatywnymi?? Były to kredyty zaciągane przez spółdzielnie mieszkaniowe w latach 1986-1992, których spłata była częściowo przenoszona na nabywców po tym jak nieruchomości były już wybudowane. Na początku nabywcy płacili niewielką część wartości nieruchomości w gotówce, a resztę mieli spłacać tzw. normatywem. Jednak wskutek ogromnej inflacji na przełomie lat 80. i 90. koszty stały się astronomiczne – w praktyce niemożliwe do spłacenia. Szacuje się, że problem z tego typu kredytami miało ok. 300 tys. rodzin. Kredyty te należały w znacznej większości do Banku PKO BP. Mimo trzydziestu lat regulowania rat, zadłużenie nadal jest wysokie.

Piyaphat/bigstockphoto.com

W połowie lat 90. uchwalono ustawę, która miała pomóc kredytobiorcom w ciężkiej sytuacji. Na jej mocy bieżące zadłużenie było częściowo pokrywane z budżetu państwa. Kredytobiorcy zostali czasowo zwolnieni z obowiązku spłaty odsetek, by środki mogły być przeznaczane na spłatę kapitału. Niestety, mimo to niektórzy kredytobiorcy zdążyli już spłacić dwukrotną, a nawet trzykrotną wartość kredytu.

Umorzenie skapitalizowanych odsetek oraz zadłużenia z tytułu wykupu przejściowych odsetek od kredytu dotyczy osób, które przez 20 ostatnich lat regularnie spłacały wspomniany kredyt. Dokonywane jest na wniosek kredytobiorcy.

Pojawił się jednak problem – umorzenie odsetek skutkowałoby powstaniem zobowiązania podatkowego. Podatek z tego tytułu mógłby wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. To w niektórych przypadkach powstrzymywało kredytobiorców od złożenia wniosku. Z tego powodu również spółdzielnie wstrzymywały się od uruchamiania procedur związanych z umorzeniem.

Likwidacja opodatkowania usuwa jednak tę przeszkodę. Kolejne spółdzielnie podejmują więc decyzje o umorzeniu kredytów i rozsyłają pisma do mieszkańców. Szacuje się, że do początku października br. pisma takie otrzymało ok. 9 tys. osób.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *