Odwrócona hipoteka – aktualna sytuacja

Data opublikowania: 10 lipca 2017

Dwa i pół roku temu weszły w życie przepisy dotyczące odwróconej hipoteki. Nad projektem tej ustawy pracowano kilka lat. Miała ona stanowić przeciwwagę dla zapisów Kodeksu Cywilnego z 2008 roku, dotyczących dożywotniej renty. Działalność funduszy hipotecznych, które oferowały rentę była ryzykowna dla klientów. Nie podlegają one, bowiem pod żaden nadzór państwa, gdyż są to firmy działające bez regulacji ustawowej.

Nowe przepisy miały chronić interesy kredytobiorców. Odwrócone kredyty hipoteczne zostały zadedykowane zgodnie z ustawą odpowiednim instytucjom i bankom, które podlegają pod Komisję Nadzoru Finansowego.

VadimGuzhva/bigstockphoto.com

Dzięki nowym przepisom banki mają obowiązek informacyjny przed zawarciem umowy o kredyt, a także mają ograniczone prawa do wypowiedzenia umowy. Kredytobiorca otrzymał natomiast możliwość odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od jej podpisania. Dzięki przepisom ma on też prawo do wolnej od dodatkowych kosztów, przedterminowej spłaty zobowiązania.

Niestety po 30 miesiącach od wprowadzenia ustawy widać wyraźnie, że odwrócona hipoteka nie cieszy się popularnością. W przypadku tak istotnych regulacji prawnych w sektorze bankowym, z reguły branża powstrzymuje się od podejmowania kroków związanych z nowymi przepisami, czekając jednocześnie na reakcję banku, który jest rodzimy na rynku finansowym; w tym wypadku jest to PKO BP. Jak się okazuje bank ten nie oferuje dotychczas odwróconej hipoteki na krajowym rynku finansowym. Początkowo banki tłumaczyły brak oferty tym, że z odwróconą hipoteką wiąże się wysokie ryzyko straty dla banku oraz niewspółmiernie wysokie koszty. Wskazywano także na konieczność stworzenia specjalnych departamentów oraz na to, że tego typu działalność jest trudna w warunkach panujących na rynku finansowym.

W ostatnim czasie prezes banku PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas spotkania na Uniwersytecie Wrocławskim powiedział, że w jego opinii Polska nie jest przygotowana kulturowo na odwróconą hipotekę. Zdaniem prezesa PKO BP „dopiero umiera pierwsze pokolenie, które coś ma. Naturalne jest więc wśród tych osób, by przekazać to swoim spadkobiercom. Dopiero pewnie za jakiś czas następna generacja będzie mogła z tego skorzystać. Łatwiej jest bowiem skorzystać z odwróconej hipoteki, gdy mamy swój dom i dziedziczymy drugi czy trzeci, który nie jest nam potrzebny do życia. W tej chwili jest po prostu tak, że jeżeli rodzic umiera i nie przekazuje swojego mieszkania dzieciom, to jest to kulturowo nieakceptowane.”

Zdaniem ekspertów z portalu RynekPierwotny.pl nie powinno się jednak spisywać na straty odwróconej hipoteki, gdyż jest ona ważnym elementem każdego rozwiniętego rynku nieruchomości. Za kilka lat, zdaniem ekspertów instytucja odwróconej hipoteki może okazać się bardzo pożądana na polskim rynku finansowym.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *