Odwrócona hipoteka nie będzie w Polsce hitem

Data opublikowania: 15 października 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny, czyli możliwość oddania domu na własność bankowi w zamian za wypłatę świadczeń będących formą spłaty nieruchomości nie zainteresuje Polaków. Przekonany jest o tym Związek Banków Polskich. Skąd takie założenia?

Odwrócony kredyt hipoteczny jest dość popularnym produktem finansowym na Zachodzie, jednak Związek Banków Polskich (ZBP) uważa, że w naszym kraju nie spotka się on ze zbyt dużym zainteresowaniem. Co prawda, ustawa regulująca zasady jego udzielania najprawdopodobniej niedługo zostanie podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie, jednak specjaliści są przekonani, że Polacy podejdą do niej ze znacznym sceptycyzmem. Dodatkowo zakłada się, że taką opcję będą oferowały tylko niektóre banki. Najprawdopodobniej będzie to niszowy produkt, który pod względem popularności znajdzie się daleko za tradycyjnymi kredytami hipotecznymi.

Odwrócona hipoteka nie będzie w Polsce hitemPrzy prognozach dotyczących zainteresowania odwróconym kredytem hipotecznym powołano się na dane ze Stanów Zjednoczonych. Teoretycznie, takie kredyty są tam dość popularne, jednak ich udział w całym rynku kredytów hipotecznych to zaledwie ok. 1,5%. Nie ma żadnych szans na to, że w Polsce sytuacja będzie lepsza. Nawet przy założeniu, że udział tych kredytów będzie u nas większy niż w USA, wciąż będą one kroplą w morzu kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Niemniej jednak eksperci przyznają, że choć ustawa na temat odwróconych kredytów hipotecznych nie została jeszcze wprowadzona, to już widać zainteresowanie taką opcją. Do banków zgłaszają się seniorzy poszukujący informacji o możliwości zrzeczenia się praw do nieruchomości w zamian za wypłatę środków z banku. ZBP przyznaje, że Polacy mogą rozważać skorzystanie z tej propozycji, ponieważ emerytury i renty są u nas stosunkowo niskie, więc każdemu przydadzą się dodatkowe pieniądze. Ponadto wielu Polaków w starszym wieku dysponuje własnymi mieszkaniami, które można wykorzystać dla zdobycia funduszy.

Przypomnijmy, że w zamian za przekazanie nieruchomości mieszkalnej bankowi, instytucja ma wypłacić środki będące równowartością lokalu jego dotychczasowemu właścicielowi. W zależności od ustaleń między dwiema stronami, środki mogą zostać przekazane w jednej transzy lub będą wypłacane częściowo w regularnych odstępach czasowych. Opcja ta będzie kierowana do seniorów, którzy w ten sposób będą mogli uzyskiwać dodatkowe pieniądze będące uzupełnieniem świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *