Podatek od nieruchomości – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Data opublikowania: 8 stycznia 2018

Każda osoba posiadająca nieruchomość musi odprowadzić podatek od tejże. Co do zasady obowiązek odprowadzenia podatku od nieruchomości nastaje w miesiącu kolejnym, po miesiącu w którym np. dokonano zakupu nieruchomości, ale w pewnych okolicznościach może on zacząć obowiązywać dopiero w dniu 1 stycznia kolejnego roku. Jak sprawdzić, która data jest właściwa dla nas?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Ogólnie taki obowiązek powstaje w dniu 1 miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające obowiązek. Ale jeśli taką okolicznością są: istnienie budynku lub części, to obowiązek powstaje dopiero z dniem 1 stycznia kolejnego roku, po roku w którym budynek został wybudowany lub zaczął być użytkowany.

fot. kadmy/bigstockphoto.com

Jednak są tu zawarte dwa haczyki. Ponieważ „zakończenie budowy” i „rozpoczęcie użytkowania budynku” można traktować jako działania rozłączne. Przykładowo, jeśli budowa budynku nie jest jeszcze zakończona, ale z budynku już ktoś korzysta to powstaje obowiązek zapłaty podatku od 1 stycznia kolejnego roku. Jeśli jednak budowa została zakończona, ale z jakiegoś powodu budynek nie jest jeszcze użytkowany to wtedy obowiązek podatkowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia kolejnego roku, po roku zakończenia prac budowlanych.

Dla celów podatku od nieruchomości nie ma znaczenia, czy budynek jest już ukończony, czy prace w nim trwają, ale część została oddana do użytku. Jednakże warto pamiętać, że trzeba mieć stosowne pozwolenie na użytkowanie. Co ważniejsze, nawet jeśli użytkowana jest tylko część budynku to i tak trzeba zapłacić podatek od całej nieruchomości. Dlatego według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumuje się, że rozpoczęcie użytkowania równe jest z powstaniem obowiązku podatkowego wobec całego budynku.

Inne zmiany w ciągu roku podatkowego

Pewne zdarzenia mogą mieć wpływ na konieczność płacenia podatku lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Przykładowo gdy sprzedajemy nieruchomość przestaje być ona naszą własnością, więc to już nie na nas będzie ciążyła konieczność odprowadzenia podatku od nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że obowiązek podatkowy wygaśnie wraz z końcem miesiąca, w jakim została dokonana taka transakcja. Jeśli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego lub też powstał, to podatek obliczany jest proporcjonalnie według liczby miesięcy, przez które trwał lub będzie trwać.

Do zdarzeń mających wpływ na obowiązek podatkowy można zaliczyć wszystkie zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości albo jej części. Jednakże takie zdarzenie to również ujawnienie zmian powierzchni gruntów, gdy np. ani urząd ani właściciel nie mieli wiedzy o rozbieżnościach w ewidencji lub też nastąpiła faktyczna zmiana, która została wpisana w ewidencji.

W wypadku np. rozbiórki budynku, w wyniku której budynek traci dach lub inną ważną część konstrukcyjną, teoretycznie przestaje być budowlą. Ale aby ustalić obowiązek podatkowy od rozbieranego budynku warto wystąpić o indywidualną interpretację do Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania, ponieważ jest to jedyna kwestia budząca wątpliwości i nie regulowana jasno przez ustawę.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *