Podatek od nieruchomości – we wrześniu kumulacja opłat

Data opublikowania: 24 lipca 2020

Zgodnie z pierwszą wersją Tarczy Antykryzysowej gminy miały możliwość zawieszenia konieczności zapłaty podatku od nieruchomości. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy i już 15 lipca minął termin zapłaty pierwszej raty. Dotyczyło to firm, które w wyniku pandemii zmagały się z problemem utrzymania płynności finansowej. Natomiast już we wrześniu trzeba będzie uiścić wszystkie zaległości – cztery raty, a trzy naraz.

Specustawa z 31 marca 2020 r., która jest nazywana Tarczą Antykryzysową 1.0, upoważniła rady gmin do zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej) oraz przesunięcia terminu płatności rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec, ale nie później niż do 30 września.

Z preferencji podatkowych mogli skorzystać przedsiębiorcy, którym pogorszyła się płynność finansowa w wyniku pandemii COVID-19.

Przesunięcie płatności dla firm na wrzesień

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej zaległy podatek od nieruchomości trzeba będzie zapłacić do końca września. Terminy płatności są następujące:

  • za wrzesień – do 15 września
  • zaległe raty za kwiecień, maj i czerwiec – do 30 września
  • za październik – do 15 października

Oznacza to spore obciążenie w firmowym budżecie, bo w ciągu jednego miesiąca trzeba będzie uregulować aż pięć rat.

Odroczenie podatku również dla osób fizycznych

Dodatkowo wiele gmin zdecydowało się wstrzymać pobieranie podatku od nieruchomości również od osób fizycznych. Zgodnie z prawem osoby fizyczne nie mogą uiścić podatku do momentu, gdy nie dostaną informacji o jego wysokości od wójta, burmistrza lub prezydenta swojego miasta.

Od tego momentu na zapłatę podatku mamy 14 dni. Na czym więc polegało odciążenie finansów Polaków w tym zakresie? Część gmin zdecydowało się przez jakiś czas nie wysyłać pism, a prezydent Warszawy od razu zdecydował, że wznowi wysyłkę dopiero po ustaniu epidemii.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Stawki podatku za grunty, budynki czy budowle ustala dana rada gminy. Jednak minister finansów ustalił maksymalne stawki, których w danym roku gmina nie może przekroczyć. Warto jednak spokojnie poczekać na decyzję od swojego samorządu terytorialnego i uiścić konkretną opłatę. Maksymalna stawka jest uzależniona od typu nieruchomości, celów, które ona spełnia oraz od jej powierzchni lub wartości.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *