Polisa mieszkaniowa – na co zwrócić uwagę?

Data opublikowania: 11 września 2020

Ubezpieczenie mieszkania ma chronić jego właściciela na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych wypadków. Nie jest obowiązkowe, chyba że kupujemy mieszkanie na kredyt, wówczas bank będzie wymagał wykupienia takiego zabezpieczenia. Kredytobiorca może skorzystać z bankowej oferty ubezpieczeniowej, może również poszukać jej na własną rękę. Na co zwrócić uwagę wybierając polisę mieszkaniową?

W przypadku braku ubezpieczenia, w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej w mieszkaniu, czy też szkody powstałej w mieszkaniu sąsiada, np. na skutek zalania, koszty usunięcia wszelkich szkód właściciel ponosi z własnej kieszeni. Wykupienie polisy jest zabezpieczeniem na wypadek takich nieprzewidzianych zdarzeń, a w razie ich wystąpienia, gwarantuje właścicielowi nieruchomości pokrycie kosztów naprawienia szkody.

Digital Genetics/bigstockphoto.com

Polisa mieszkaniowa jest złożonym produktem, który należy dopasować do konkretnej nieruchomości oraz własnych oczekiwań. Ubezpieczenie takie może dotyczyć samej nieruchomości, może także obejmować znajdujące się wewnątrz ruchomości, oraz zostać rozszerzone o dodatkowe opcje, jak porady prawne, ubezpieczenie na życie, czy assistance. Wybrać można również sumę ubezpieczenia, czyli kwotę maksymalną, jaka zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia szkody.

W polisie mieszkaniowej wyróżnić można dwa rodzaje ubezpieczeń – od ryzyk wszystkich i ryzyk nazwanych. W pierwszym katalogu znajdują się wszystkie zdarzenia losowe, poza tymi wymienionymi w umowie jako wyłączenia. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych precyzyjniej określa zdarzenia, od których skutków chroni dana polisa. Mogą nimi być na przykład:

 • pożar,
 • zalanie,
 • uderzenie pioruna,
 • porywisty wiatr.

Podstawą polisę można rozszerzyć, wykupując ubezpieczenie obejmujące dodatkowo:

 • mienie ruchome,
 • inne wypadki, np. powódź,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
 • domowe assistance – czyli wsparcie polegające na pokryciu kosztów interwencji specjalistów, np. elektryka, czy hydraulika.

Inaczej powinno być skonstruowane ubezpieczenie domu, a inaczej mieszkania. I tak na przykład powodzią zagrożone są domy jednorodzinne położone na terenach zalewowych. Kupując polisę na mieszkanie, warto ubezpieczyć się od awarii instalacji hydraulicznej, czyli dość powszechnych zdarzeń, skutkujących np. zalaniem sąsiadów. Usunięcie takich szkód bywa kosztowne.

Wybierając spośród ofert ubezpieczycieli należy zwrócić uwagę na następujące zapisy:

 • zakres ochrony – podstawowy lub rozszerzony – zakres ten należy dostosować na rodzaju nieruchomości, oraz własnych preferencji, im większy będzie, tym lepsza ochrona mieszkania i jego właściciela,
 • cenę polisy – przed podpisaniem umowy warto przejrzeć ofertę kilku ubezpieczycieli, może okazać się, że jedno towarzystwo oferuje podstawowy zakres ochrony w cenie, w której w innym możemy mieć już ubezpieczenie rozszerzone,
 • sumę ubezpieczenia – czyli kwotę, jaka zostanie wypłacona, w przypadku wystąpienia wskazanego w umowie ubezpieczenia wydarzenia – im wyższa, tym lepsza ochrona nieruchomości,
 • wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – przed zawarciem umowy należy ją dokładnie przeczytać, ponieważ każdy ubezpieczyciel wskazuje w niej sytuacje, których wystąpienie nie powoduje wypłacenia odszkodowania.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela najczęściej występuje, gdy szkoda powstała w wyniku winy umyślnej, niedbalstwa, czy świadomego zaniechania. Standardowa polisa mieszkaniowa, nawet w wersji rozszerzonej, nie obejmie również cennych nieruchomości, takich jak dzieła sztuki, droga biżuteria, czy papiery wartościowe. Rzeczy takie należy ubezpieczyć oddzielnie.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *