Polskie Domy Drewniane

Data opublikowania: 1 października 2018

W Sejmie uchwalono ustawę powołującą do życia spółkę Polskie Domy Drewniane. Będzie ona działać w ramach programu Mieszkanie Plus. Do jej zadań będzie należała budowa domów z drewna. Domy te będą przeznaczone dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na własność.

Udziały spółki mają zostać podzielone pomiędzy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Przeciwko przyjęciu ustawy głosowało 188 posłów, za było 230. Ośmiu zdecydowało się wstrzymać się od głosu.

fot. artem5738/bigstockphoto.com

W projekcie kładzie się nacisk na budownictwo ekologiczne, co idzie w parze ze zwiększającymi się wymaganiami w branży budownictwa, w zakresie tworzenia budynków energooszczędnych i przyjaznych środowisku. W planach jest również pozyskiwanie przez spółkę oraz tworzenie przez nią nowych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania drewna. Do jej zadań należeć będzie także nabywanie i przetwarzanie surowca drzewnego, oraz sprzedawanie wytworzonych przez siebie produktów.

Pierwotnie jednym z założycieli Polskich Domów Drewnianych miały być Lasy Państwowe. Jednak w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy opozycja oraz przedstawiciele związków zawodowych leśników sprzeciwili się włączeniu Lasów Państwowych do spółki. Projekt w ówczesnym kształcie uznali jako próbę prywatyzacji terenów leśnych. Ekolodzy oraz przedstawiciele związków zawodowych protestowali przed sejmem przeciwko wejściu w życie ustawy. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zaznaczał jednak, że „grunty, które będą służyły takiemu budownictwu, oferują samorządy.(…) Tych ofert jest bardzo dużo”.

Kapitał zakładowy spółki PDD, który ma wynosić 50 milionów zł, zostanie pokryty przez założycieli, którzy na początek chcą wnieść do spółki 100 mln zł, z tego 60 mln zł pokryje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałą część wpłaci Bank Ochrony Środowiska.

W projekcie określono limity, jakie mają być przeznaczone na inwestycje w poszczególnych latach. W okresie od 2018 do 2027 roku będzie to kolejno:

  • w 2018 – 60 mln zł,
  • w 2019 r. – 500 mln zł;
  • w 2020 r. – 400 mln zł;
  • w 2021 r. – 400 mln zł;
  • w 2022 r. – 300 mln zł;
  • w 2023 r. – 100 mln zł.

Zgodnie z założeniami od 2024 r. działalność spółki powinna już w całości pokrywać jej wydatki, w związku z tym nie będzie już dofinansowywana z Funduszu.

Nowelizacja weszła w życie 11 września, jako nowy rozdział w ustawie Prawo ochrony środowiska, zatytułowany „Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna”. Protesty leśników i ekologów przyniosły skutek, bowiem w ostatecznym kształcie nowelizacji wyłączono udział Lasów Państwowych. Spółka Polskie Domy Drewniane zyskała również prawo do nabywania gruntów. Jej dodatkowe kompetencje zostały szeroko opisane w art. 421c ust. 1, który wskazuje, że PDD będzie również „przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych, pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne, prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą”.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *