Ponad 50% studentów wciąż mieszka z rodzicami

Data opublikowania: 13 lutego 2015

Wydawać by się mogło, że pełnoletniość i niezależność idą ze sobą w parze. Niestety, polskie realia pokazują, że jest inaczej. Aż połowa polskich studentów nie jest w pełni samodzielna i wciąż mieszka z rodzicami.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że młodzi Polacy niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania. Nawet idąc na studia, nie odczuwają wzmożonej chęci usamodzielnienia się. Już w momencie aplikowania na studia, większość dba o to, by pozostać, jak najbliżej domu. Dowodzi tego fakt, że tylko 17% maturzystów składa papiery na uczelnie znajdujące się w różnych miastach, a zaledwie 15% bierze pod uwagę studiowanie w innym województwie. Wielu przyznaje, że komfortowa lokalizacja uczelni jest ważniejsza nawet od jej prestiżu.

Studenci mieszkaja z rodzicami

fot. Goodluz/bigstockphoto.com

Nie da się ukryć, że podstawowym bodźcem skłaniającym młodych ludzi do przeprowadzki jest odległość szkoły od miejsca zamieszkania. Sprawia to, że wyższy odsetek młodych osób wyprowadzających się z domu odnotowywany jest wśród mieszkańców mniejszych miejscowości. Przynajmniej raz swój adres zmienia 40% mieszkańców gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy. W większych miastach jest to tylko 17% osób.

Problem niesamodzielności młodych Polaków jest tym większy, że znaczna część spośród nich nawet po studiach nie wyprowadza się z domu. Z badań IBE wynika, że aż 57% absolwentów mieszka w domu rodzinnym nawet po zakończeniu edukacji na najwyższym szczeblu. Co więcej, zazwyczaj to właśnie rodzice są również głównym źródłem utrzymania studentów. Chęć obniżenia wydatków ponoszonych przez rodziców jest jednym z ważniejszych powodów, dla których maturzyści wybierają uczelnie położone możliwie najbliżej miejsca ich zamieszkania.

W podsumowaniu raportu eksperci podkreślili, że nierówność w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym została niemal całkowicie zniwelowana. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost liczby szkół wyższych różnego typu. Niemniej jednak pojawiły się wyraźne nierówności w jakości kształcenia na poszczególnych uczelniach. Ograniczone możliwości finansowe niejednokrotnie sprawiają, że młodzi ludzie wybierają się na uczelnie gorszej jakości, o ile znajdują się one bliżej ich domu. W efekcie, największe szanse na rozwój w wymarzonym kierunku nadal mają osoby zaliczane do grupy tych zamożniejszych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *