Formalności

 • Zakup mieszkania we wspólnocie
  Dodane w: Finanse, Formalności, Poradnik

  Wspólnota mieszkaniowa to nic innego jak grupa właścicieli mieszkań w danym budynku i osiedlu, która nieruchomością wspólną zarządza. W praktyce pełni pieczę nad wszystkimi częściami budynku, które nie są odrębnymi lokalami mieszkalnymi. Wspólnota mieszkaniowa posiada własny majątek i podejmuje decyzję w zakresie wysokości opłat ponoszonych w związku z utrzymaniem budynku. Wybiera własny zarząd i zarządcę. Decyzje podejmuje większością minimum 50% głosów.… Czytaj dalej

 • Wywłaszczenie
  Dodane w: Formalności, Poradnik

  Wywłaszczenie to pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego – zwykle na nieruchomości. Właściciel ma zatem ograniczone uprawnienia dotyczące posiadania rzeczy, korzystania z niej bądź nią rozporządzania, a w niektórych przypadkach może zostać ich pozbawiony.… Czytaj dalej

 • Zastawianie i zagradzanie klatek schodowych jest nielegalne
  Dodane w: Formalności, Poradnik, Z życia wzięte

  Obecność różnych przedmiotów na klatkach schodowych nikogo nie dziwi, choć zazwyczaj prezentuje się to mało estetycznie, zwłaszcza w blokach z wielkiej płyty jest to zjawisko powszechne. Jednak stałe pozostawianie w przejściu wózka dziecięcego czy roweru to czyn nielegalny i niebezpieczny. W sytuacji zagrożenia, szczególnie w czasie pożaru takie przedmioty utrudniają lub bardzo zakłócają ewakuację. A w takim momencie liczy się każda sekunda, i tylko drożna klatka schodowa pozwoli na szybkie opuszczenie budynku.… Czytaj dalej

 • Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości
  Dodane w: Formalności, Poradnik

  Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości daje dodatkowe zabezpieczenie, oprócz gwarancji otrzymywanej od sprzedającego np. dewelopera. W razie problemów ze stanem fizycznym nieruchomości można się na nią powoływać i dochodzić swoich praw, np. obniżenia ceny. Czym jest rękojmia, jak funkcjonuje ona w odniesieniu do wady fizycznej nieruchomości, co możemy zyskać dzięki niej oraz jak można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi od wad fizycznych nieruchomości?… Czytaj dalej

 • Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?
  Dodane w: Formalności, Poradnik

  Decydując się na zakup działki rolnej, z myślą jej późniejszego przekształcenia na działkę budowlaną, należy mieć świadomość, że proces ‚odrolnienia’ może trwać długo, a co gorsze, może wcale nie być skuteczny. Działka rolna różni się od budowlanej na ogół dwoma podstawowymi czynnikami. Po pierwsze, jej cena jest stosunkowo atrakcyjniejsza niż w przypadku działki budowlanej, natomiast wiąże się to także z ogromem formalności, kosztów i niezbędnej w tym procesie cierpliwości.… Czytaj dalej