Pozwolenie na budowę. Kiedy jest konieczne?

Data opublikowania: 6 września 2011

W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych rodzin wybiera budowę domu niż kupno własnego mieszkania. Związane jest to nie tylko z możliwością własnego rozplanowania, wyboru lokalizacji i wkładu w powstający obiekt, ale i z ceną.

Na pierwszy rzut oka wybudowanie domu wydaje się być droższe od kupna mieszkania np. w bloku. Koszta, jakie należy brać pod uwagę w wyborze pierwszego to z pewnością zakup działki budowlanej (bądź też zakup tańszej – rolnej i przekształcenie jej na budowlaną), projekt domu, wszelkie sprawy związane z wynajęciem rzetelnej firmy budowlanej, materiały itp. Jednakże koniec końców i budowa domu, i kupno mieszkania sprowadzają się do jednego – zaciągnięcia kredytu w banku. A skoro brać kredyt i go spłacać, dlaczego nie spłacać własnego domu?

Pierwszym zadaniem, z jakim spotykają się chętni na własny kąt, oprócz wyżej wymienionych, jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to o tyle ważne, iż budowa bez takiego pozwolenia jest zwykłą samowolą budowlaną, która skutkuje w doprowadzeniu wykonywanych robót do stanu, aby były zgodne z prawem, Pozwolenie na budowębądź też do zaprzestania robót, rozbiórki oraz kary pieniężnej.

Rozpocząć budowę możemy na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Take pozwolenie wymagane jest wtedy, kiedy chcemy wybudować np. obiekt:

  • mający powierzchnię zabudowy powyżej 5000 m2,
  • mający wysokość przekraczającą 12 metrów,
  • którego obszar oddziaływania będzie wykraczał poza wyznaczoną granicę działki budowlanej,
  • który ingerować będzie w obiekt wpisany do rejestru zabytków,
  • który zlokalizowany będzie w tzw. pasie technicznym (wzdłuż brzegu obszarów morskich).

W przypadku, gdy chcemy wybudować np. obiekt gospodarczo-rolny, budynek gospodarczy o powierzchni do 35 m2, wiaty, boiska szkolne, bieżnie, ogrodzenia, pochylnie dla osób niepełnosprawnych czy altany, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, wymagane jest jedynie zgłoszenie takiej budowy.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć u odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgoda wydawana jest najpóźniej w przeciągu miesiąca lub dwóch – w szczególnych przypadkach, licząc od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, kiedy po 65 dniach od daty złożenia wniosku nie otrzymamy takiej odpowiedzi, organ nadrzędny organowi zwlekającemu z wydaniem nam decyzji (zatwierdzającej bądź odmownej) nakłada na niego karę za zwłokę w wysokości 500 zł za każdy dzień (art. 35 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane).

Pozwolenie, po 14 dniach od momentu doręczenia, staje się obowiązujące.

Otrzymawszy taką decyzję mamy 3 lata na podjęcie działań związanych z rozpoczęciem budowy. Po upływnie tego terminu musimy na nowo złożyć wniosek o pozwolenie, bądź też o wznowienie robót.

Co się stanie natomiast, kiedy spotkamy się z odpowiedzią odmowną? Znaczy to tyle, iż nie spełniliśmy warunków określonych przez starostę bądź też wykryto nieprawidłowości w dokumentacji. Szczegółowy powód zawarty będzie w uzasadnieniu. Od decyzji przysługuje nam odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi odmownej.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *