Projekt nowego kodeksu budowlanego

Data opublikowania: 1 marca 2017

Kodeks urbanistyczno-budowlany, który jest obecnie konsultowany, zakłada szereg zmian dla budownictwa. Jedną z istotnych zmian jest możliwość budowania tylko na działkach, które posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Obecnie prawo zezwala na wytyczeniu dojazdu do posesji, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi, przez posesję innego właściciela. Powodem zmiany jest między innymi to, że aktualnie dojazd do niektórych działek jest utrudniony, co sprawia trudności np. w przypadku, gdy służby ratownicze nie mogą dostać się do posesji. Służebność będzie dopuszczona jedynie w przypadku stawiania budynków, które nie są przeznaczone do przebywania w nich ludzi.

Nowe prawo budowlane

Inne zapisy w nowym kodeksie to m.in. zmiany w pozwoleniach na budowę, gdyż zastąpi je zgoda inwestycyjna. Zgoda ta zastąpi wiele decyzji administracyjnych, takich jak warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzję o podziale nieruchomości, a także zgłoszenie budowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku. Zgodę będzie mógł wydać starosta lub wojewoda, w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji. Procedury będą różne dla tych sklasyfikowanych stopni, których ma być kilka. Pierwsza ma obejmować konstrukcje bardzo proste, druga inwestycje mniej skomplikowane, a kolejne inwestycje bardziej skomplikowane, czyli domy jednorodzinne, stadiony, duże obiekty jak np. galerie handlowe czy kopalnie. Wg opinii specjalistów ten pomysł jest dobry, gdyż skraca drogę administracyjną i wygląda podobnie do zezwoleń, jakie są obecnie wydawane na podstawie specustaw np. na budowę dróg. Takie rozwiązanie zmusi także gminy do uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zakłada także stworzenie stu okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Dziś taki nadzór działa w każdym z powiatów i jest blisko inwestorów, a przez zmiany inspektorat obejmie kilka powiatów, co spowoduje, że jego siedziba będzie zdecydowanie dalej.

Projekt zakłada także zmiany w legalizacji samowoli budowlanych, m.in. to, że jeśli nadzór stwierdzi samowolę budowlaną, będzie mógł nałożyć na inwestora obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej obiektu. Dzięki temu legalizacje będą krótsze, a kara za samowolę dostosowana do wielkości obiektu budowlanego.

W nowym projekcie autorzy wprowadzili także mechanizmy mające na celu ograniczenie czasowego ryzyka nieważności. Zgodnie z projektem nie będzie można stwierdzić nieważności zgody inwestycyjnej, jeżeli na jej podstawie została już zrealizowana inwestycja oraz zostały spełnione określone warunki, takie jak czas (czyli od uzyskania zgody na użytkowanie inwestycji upłynęło pięć lat,) lub fakt, że niezależnie od tego, czy termin upłynął, zgoda inwestycyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Eksperci krytykują jednak propozycję dotyczącą ograniczenia odszkodowań za nieruchomości, które straciły na wartości przez uchwalenie miejscowego planu. Ministerstwo Sprawiedliwości krytykuje projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, szczególnie przepisy, które ograniczają wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż wg nich naruszają one zasadę konstytucyjną chroniącą prawo własności.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *