Jest projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Data opublikowania: 5 maja 2014

Odwrócony kredyt hipoteczny to jeden z bardziej kontrowersyjnych produktów finansowych dostępnych na rynku. Rząd postanowił się bliżej przyjrzeć tej kwestii, doprowadzając do stworzenia projektu ustawy regulującego tego typu oferty. Za jego skonstruowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. Stworzenie ustawy ma zabezpieczyć polskich seniorów przed ewentualnymi próbami oszustwa i naciągnięcia ich przez instytucje finansowe. Przypomnijmy, że odwrócony kredyt hipoteczny ma polegać na oddawaniu przez osoby starsze ich nieruchomości bankom, które w zamian za to, będą wypłacały im dożywotnią emeryturę.

Wedle projektu, który trafił do Sejmu, wartość takich emerytur miałaby sięgać miesięcznie nawet 1200 zł. Niemniej jednak, trudno mówić o tym, aby miały one stać się głównym źródłem utrzymania osób w wieku poprodukcyjnym. Zakłada się raczej, że będą one stanowiły dodatkowe środki ratujące rodzinny budżet. W projekcie zapewniono, że nie będzie żadnych limitów wiekowych i z opcji skorzystać będzie mogła każda osoba pobierająca świadczenia emerytalne, bez względu na to, czy dopiero zakończyła aktywność zawodową, czy dokonała tego przed wieloma laty.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny

Zadaniem banku będzie natomiast albo rozłożenie sumy stanowiącej równowartość domu na określoną liczbę lat o wcześniej ustalonej wysokości, albo wypłacenie całej sumy w jednej transzy. Niemniej jednak, nie będzie to jeszcze wcale oznaczało, że nieruchomość w pełni i na zawsze przechodzi w posiadanie instytucji. Jeżeli spadkobiercy majątku seniora będą chcieli odzyskać lokum po jego śmierci, to będą mieli możliwość spłaty kredytu. Jeśli natomiast nie uczynią tego, to mają wtedy obowiązek przeniesienia swoich praw do nieruchomości na instytucję, która ją przejęła wskutek umowy dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego.

Jeżeli okaże się, że senior nie odebrał od banku całej kwoty stanowiącej równowartość jego nieruchomości, to reszta pieniędzy zostanie przekazana jego spadkobiercom. Nie będzie zatem prawdopodobne, aby bank miał zarabiać na wstrzymywaniu wypłat emerytur wraz ze śmiercią klienta. Wszystko ma zostać w pełni rozliczone na mocy nowego projektu ustawy. Istotny jest też zapis mówiący o odwracalności odwróconego kredytu hipotecznego. Natomiast udzielać go mogłyby banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną.

Podobne artykuły

1 komentarz

  1. ewa

    Mam nadzieję, że Autor artykułu się nie obrazi, ale trzeba dodać małe uściślenie. ‚

    Odwrócony kredyt hipoteczny wg proponowanych aktualnie zasad będzie wypłacany jednorazowo lub w ratach przez określony czas, ale nie zawsze do konca życia kredytobiorcy.

    Poza tym na razie nie jest dostępny na rynku, więc oszustwa to raczej się zdarzają w kontekście rent dożywotnich, a nie sensu stricte kredytu.

    Pozdrawiam 🙂

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *