Przekształcenie spółdzielczego prawa własności lokalu w prawo własności

Data opublikowania: 5 grudnia 2016

Każda osoba, która chce przekształcenia spółdzielczego prawa własności lokalu w prawo własności, musi złożyć do Spółdzielni odpowiedni wniosek. Należy podać dane osobowe właścicieli mieszkania oraz opłacić koszty wydania dokumentów przez notariusza (m.in. wpisów do księgi wieczystej, odpisów do ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynku, taksę notarialną, wyrys z mapy ewidencyjnej).

Następnie zarząd spółdzielni musi złożyć projekt oraz, po zawiadomieniu danego lokatora, podjąć uchwałę, która określi przedmiot odrębnej własności mieszkania w danym budynku. Warto dokładnie przyjrzeć się temu projektowi, gdyż po uprawomocnieniu się uchwały spółdzielni nie można już go skorygować. Na złożenie ewentualnego wniosku o skorygowanie uchwały mamy 14 dni.

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

Procedura przeniesienia własności lokalu kończy się zawarciem umowy (w formie aktu notarialnego) pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a daną osobą, która składała wniosek w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiednich dokumentów do spółdzielni. Na podstawie tej umowy notariusz założy księgę wieczystą, a dany lokal zostanie do niej wpisany.

Warunkiem koniecznym do tego, aby spółdzielnia mogła przenieść prawo własności, jest uregulowany stan prawny danej nieruchomości. Trzeba zatem spłacić wszystkie ewentualne długi związane z wybranym lokalem oraz inne zobowiązania spółdzielni w części przypadającej na dane mieszkanie.

Należy pamiętać, iż kiedy stajemy się właścicielami nieruchomości, musimy ponieść obowiązek podatkowy. W przypadku spółdzielczych przekształceń własności przepisy mówią o tym, że podatek należy uiścić tylko wtedy, gdy właściciel lokalu przekształconego w odrębną własność  nie sprzeda go przez pięć lat od daty jego nabycia.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *