Raport cen nieruchomości wg Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Data opublikowania: 24 września 2014

W Europie spadają ceny, a w krajach poza nią ceny nieruchomości nadal mają trend wzrostowy. W Azji w większości przypadków ceny wzrosły aż o 13 procent. Natomiast w Ameryce Południowej wzrost cen wyniósł 4 procent. W Australii zaś ceny wzrosły o 7 punktów procentowych.

Europejskie ceny spadają, a sytuacja gospodarcza, mimo iż daleka od dawnej stabilności, zaczęła się już trochę poprawiać. Jednak pojawił się problem polityczny, związany z walkami na Ukrainie, co skutecznie wpłynęło na wycofanie się inwestorów z tej części globu.

Sam fakt spadków cen nieruchomości ma i dobre i złe znaczenia. Dla kupujących jest to jak najbardziej dobry czas, ale dla posiadaczy, którzy nabyli swoje nieruchomości w okresie sztucznie napompowanych cen, ich sprzedaż w chwili obecnej będzie się wiązać ze sporymi stratami. Dodatkowo skierowane do młodych małżeństw i nie tylko programy pomocowe oraz kredyty na preferencyjnych warunkach spowodowały większe zainteresowanie na rynku nieruchomości, co również przedkłada się na ich spadek.

nieruchomosciWpływ na sytuację miały także nowo powstałe firmy, zajmujące się budowaniem tanich domów oraz mieszkań z tanim czynszem co pozwala na wynajem takich lokali osobom i rodzinom mniej zarabiającym. Zróżnicowanie cen oraz duża konkurencja wpłynęły także na zmniejszenie cen najdroższych nieruchomości, a także tych wykazujących się przestarzałymi rozwiązaniami technologicznymi.

W krajach pozostających poza strefą euro widoczny jest natomiast wzrost cen, i tak na rynku szwedzkim, brytyjskim oraz islandzkim zanotowano 6 procentową zwyżkę cen nieruchomości. W Szwajcarii również, choć wzrost był mniejszy i sięgnął 2 procent rocznie.

Największy wpływ na ogólne obniżenie wartości nieruchomości w Europie miała sytuacja gospodarcza w Grecji i we Włoszech, gdzie spadki osiągnęły aż 5 procent i w mniejszej skali we Francji oraz w Hiszpanii. Dobre wieści płyną od naszego zachodniego sąsiada, który wbrew ogólnej tendencji zanotował minimalny wzrost cen o 1 procent.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *