Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości

Data opublikowania: 8 kwietnia 2019

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości daje dodatkowe zabezpieczenie, oprócz gwarancji otrzymywanej od sprzedającego np. dewelopera. W razie problemów ze stanem fizycznym nieruchomości można się na nią powoływać i dochodzić swoich praw, np. obniżenia ceny. Czym jest rękojmia, jak funkcjonuje ona w odniesieniu do wady fizycznej nieruchomości, co możemy zyskać dzięki niej oraz jak można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi od wad fizycznych nieruchomości?

Czym jest rękojmia za wady fizyczne

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości to prawo kupującego (np. mieszkanie), które przysługuje mu niezależnie od wydanej gwarancji. O ile sama gwarancja jest dodatkowym, dobrowolnym ustaleniem między sprzedającym i kupującym, o tyle rękojmia wynika z samego prawa i jest jednakowa dla wszystkich klientów. Nie ma również możliwości, by z niej zrezygnować czy się jej zbyć. Obejmuje ona obszar usterek i niezgodności fizycznych nieruchomości i z założenia ma pomóc w usunięciu szkody lub uzyskaniu rekompensaty, jeśli takowe się pojawią. Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości obejmuje usterki ukazane przez kupującego w chwili transakcji lub do 5 lat po wydaniu nieruchomości. Obejmuje zatem tylko te usterki, które powstały przed rozpoczęciem użytkowania (np. w trakcie budowy) i stanowią o niezgodności z umową.

Waldemarus/bigstockphoto.com

Co obejmuje rękojmia?

Do zakresu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości należy kilka elementów. Kupujący mieszkanie od dewelopera ma prawo skorzystać z rękojmi, gdy „produkt”, czyli mieszkanie jest niezgodne z opisem oferty, zgodnie z którym zostało zakupione. Mogą być to zmiany w projekcie bądź wykończeniu mieszkania. Do kolejnych elementów zaliczyć można brak istotnych właściwości nabytego mieszkania, np. termicznych czy technicznych. Ważnym czynnikiem jest również wydanie mieszkania w stanie nieukończonym bądź nienadającym się do zamieszkania. Wszystkie wady nie muszą być od razu widoczne na pierwszy rzut oka. Z rękojmi można skorzystać nawet wówczas, gdy wada jest ukryta przez dewelopera, bądź gdy ukaże się po pewnym czasie.

Jak dochodzić swoich praw

Jeśli zostanie wykryta wada nabytego mieszkania, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw i skorzystania z rękojmi od wad fizycznych nieruchomości. Jeśli wada zostanie wykryta w ciągu 5 lat od wydania nieruchomości, nabywca ma pełne prawo zwrócenia się do sprzedawcy z żądaniem naprawienia szkody. Po odkryciu wady nabywca ma rok na podjęcie jakichkolwiek działań. Gdy ich nie podejmie, rękojmia za daną wadę przedawni się.

W przypadku chęci skorzystania z rękojmi kupujący mają kilka opcji do wyboru. Mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zwrócić się do sprzedawcy o obniżenie ceny mieszkania, adekwatnie do wady. Częstym rozwiązaniem jest również żądanie naprawienia wady. Jeśli kupujący zdecyduje się wejść na drogę prawną, czas przedawnienia rękojmi zatrzymuje się z chwilą rozpoczęcia procesu, i bez obawy o jej utratę można ubiegać się o zadośćuczynienie do momentu wydania prawomocnego wyroku sądu.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *