Rekomendacja S

Data opublikowania: 21 września 2016

Rekomendacja S została opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to zbiór zasad dla banków, który miał na celu określenie dobrych praktyk w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, czyli należności banków z kredytów hipotecznych.

Rekomendacja S została opublikowana po raz pierwszy w 2006 r., lecz później została zmieniona pod wpływem kryzysu finansowego i doświadczeń banków. Wprowadziła bardziej restrykcyjne niż dotychczas zasady udzielania kredytów hipotecznych. Jako uzasadnienie podano zapobieganie wzrostowi cen nieruchomości oraz zwiększenie bezpieczeństwa kredytodawców i kredytobiorców.

Rekomendacja S

fot. Adam88x/bigstockphoto.com

Zgodnie z jednym z jej założeń, kredytobiorca nie może przeznaczyć na spłatę miesięcznej raty więcej niż 42% swoich przychodów (biorąc pod uwagę także inne kredyty i pożyczki). Zdolność kredytowa jest wyliczana na maksymalnie 25 lat (nawet jeśli bank jest skłonny udzielić kredytu na dłużej). Obecnie kredytów hipotecznych można udzielać jedynie w walucie, w jakiej kredytobiorca uzyskuje dochód; w praktyce oznacza to kredyty w znacznej większości w złotówkach, natomiast otrzymanie kredytu we frankach jest prawie niemożliwe.

Od 2014 roku można dostać kredyt hipoteczny tylko z wkładem własnym. Istotne zmiany dotyczą wskaźnika LtV (Loan to Value), czyli współczynnika wysokości zobowiązania do wartości zabezpieczenia. W 2014 r. wkład własny musiał wynosić minimum 5 procent, czyli LtV nie powinien przekraczać 95%. W 2015 wkład własny musiał wynosić 10 procent (LtV 90%). Obecnie w 2016 r. zakładana wartość wkładu własnego to 15 procent, choć przyjmuje się, że LtV może wynosić 90%, jeśli nadwyżka zostanie ubezpieczona. Można też obniżyć wkład własny za pomocą innych zabezpieczeń (np. dłużnych papierów wartościowych denominowanych w złotych). Rok 2017 ma przynieść kolejne zaostrzenie wymogów – 20% wkładu własnego, choć można ubezpieczyć nadwyżkę ponad 80% LtV.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *