Rodzaje umów i ich zastosowanie

Data opublikowania: 5 lipca 2010

UmowyHandel nieruchomościami to branża, która niemal od zawsze radziła sobie dobrze. Nawet w czasie kryzysu biura nieruchomości oraz deweloperzy nie stracili aż tak wielu klientów. Obecnie także nie można mówić o zastoju w tym sektorze gospodarki. Świadczy o tym chociażby liczba ciągle powstających nowych biur nieruchomości czy też zainteresowanie ofertami handlowymi. Niemal co dzień w sieci oraz w prasie lokalnej pojawiają się ogromne ilości ofert związanych ze sprzedażą lub kupnem działek, mieszkań, lokali pod działalność gospodarczą lub usługowo-handlową.

Jeszcze trzy czy dwa lata temu chcąc nabyć dany lokal czy też zakupić interesującą działkę, klient miał ograniczony wybór i był zdany na łaskę i niełaskę dewelopera. Dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie i to klient może dowolnie przebierać w ofertach. Ma on tym samym większą swobodę wyboru zarówno samej nieruchomości, jak i firmy, która zajmie się poprowadzeniem oraz sfinalizowaniem danej transakcji. Mimo, iż sytuacja na rynku nieruchomości wygląda dość „przyjaźnie”, dla klienta nie oznacza to, że nie powinien on być nadal czujny przy podpisywaniu konkretnej umowy.

Mówiąc o umowach związanych z rynkiem nieruchomości, należy rozróżnić dwa rodzaje umów. Pierwsza z nich to umowa przedwstępna – druga zaś to umowa finalna. Najbardziej korzystną umową przedwstępną jest ta w postaci aktu notarialnego. Umowa tego typu posiada liczne zalety. Po pierwsze jest ona równoznaczna z gwarancją, iż zarówno cena, jak i wszelkie inne warunki umowy nie zmienią się w żaden sposób. Po drugie umowa ta zabezpiecza klienta przed nieuczciwym deweloperem, który chciałby daną nieruchomość sprzedać dwóm różnym osobom. Umowa notarialna równa się jednoczesnemu wpisowi do księgi wieczystej. Zawarcie jedynie pisemnej umowy niestety nie przewiduje tego typu zabezpieczeń.

Ponadto prawo nieruchomościowe rozróżnia dwa rodzaje umów zawieranych z deweloperami. Pierwsza z nich to umowa o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym. Jest ona zawierana na podstawie artykułu 9 ustawy o własności lokali. Na jej podstawie deweloper zostaje obciążony odpowiedzialnością za wybudowanie nieruchomości oraz zobowiązuje się przenieść na kupującego wszelkie prawa do lokalu czy budynku. Z kolei kupujący zobowiązany zostaje do płatności za lokal oraz do podpisania aktu notarialnego.

Drugi rodzaj umowy to umowa zawierana na podstawie kodeksu cywilnego. Umowa ta nie zobowiązuje dewelopera do ukończenia budowy, chociaż pozwala na przeniesienie prawa do lokalu na kupującego.

Zanim podpiszemy umowę z deweloperem powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zbyt wysokie kary umowne. Po drugie należy sprawdzić czy umowa zawiera takie podstawowe elementy jak:

  • precyzyjne określenie co jest przedmiotem umowy;
  • dokładne określenie stron umowy wraz z ich pełnymi danymi teleadresowymi;
  • podanie terminów: zakończenia budowy, przekazania mieszkania czy budynku nowemu właścicielowi, podpisania umowy;
  • zasady odbioru mieszkania;
  • zakres wszelkich usług budowlanych;
  • warunki odstąpienia od umowy;
  • warunki rękojmi i gwarancji.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *