Rząd ograniczy spekulacyjne podnoszenie cen nieruchomości?

Data opublikowania: 26 sierpnia 2015

Przejrzystość i przewidywalność procesów inwestycyjnych to zapowiedź zmian, które ograniczą spekulacyjny wzrost cen mieszkań. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dąży do ujednolicenia cen gruntów inwestycyjnych, co znacznie wpłynie na ceny mieszkań.

Zmiany, jakie planuje ministerstwo, będą również dotyczyć społeczeństwa, które będzie miało większy udział w planistyce i zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych. Uproszczenie procedur planistycznych i zniesienie niektórych ograniczeń, pozwoli gminom na rozwój przestrzenny i swobodne gospodarowanie przestrzenią.

Zagospodarowanie przestrzenneOgraniczenie chaotycznego budowania to rządowa propozycja rozsądnego gospodarowania przestrzenią w miastach i gminach. Ministrowie przeanalizują i wprowadzą projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Głównym zamierzeniem jest pomoc inwestorom w zagospodarowaniu terenów wyposażonych w infrastrukturę i przygotowanym pod zabudowę. Obecnie otrzymują oni pod zabudowę tereny położone na obrzeżach miast – tańsze, ale bez niezbędnej infrastruktury, których przygotowanie znacznie podnosi ceny nieruchomości.

Gminy same mają określać wizje zagospodarowania przestrzennego, natomiast rada gminy będzie zatwierdzała i wydawała decyzje o warunkach zabudowy, nawet na obszarach nieobjętych planami miejscowymi. Według projektu nowelizacji, za rozstrzygnięcia planistyczne, gmina ponosi odpowiedzialność finansową, a zatem sprawuje kontrolę nad wydatkami i wpływami gminnymi z tytułu prowadzenia polityki przestrzennej.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyspieszy możliwość kształtowania przestrzeni zgodnie z oczekiwaniami obywateli i umożliwi szybsze wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania przestrzenią. Docelowe zmiany wprowadzi Kodeks budowlany, który winien wejść w życie od stycznia 2017 roku. Projekt Kodeksu zawiera wszystkie przepisy poprzez proces budowlany, organy administracyjne i nadzoru budowlanego, samodzielne funkcje w budownictwie, aż po przepisy karne i zastąpi obecnie obowiązujące Prawo budowlane.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *