Służebność przejazdu i przechodu

Data opublikowania: 8 lutego 2017

Służebność przejazdu i przechodu stanowi przykład służebności gruntowej. Jest zatem instrumentem prawnym, który ma na celu poprawę sytuacji właściciela nieruchomości, kiedy nie może on w pełni korzystać z prawa własności, np. nie jest w stanie dostać się bezpośrednio na własną działkę z drogi publicznej.

Służebność przejazdu i przechodu ustanawiana jest dla każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej. Ustanowienie jej odbywa się zazwyczaj przez przyznanie właścicielowi domu uprawnień do korzystania z tzw. drogi koniecznej w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Dochodzenie do służebności przejazdu i przechodu odbywa się wtedy, gdy dana nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej bądź do przynależnych budynków gospodarskich. Wówczas właściciel może dochodzić swoich praw i żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia drogi koniecznej za wynagrodzeniem, czyli potrzebnej służebności drogowej.

photoroman/bigstockphoto.com

W momencie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu powinno się określić również jej zakres – w jaki sposób osoby do tego uprawnione będą mogły przejeżdżać oraz przechodzić przez nieruchomość obciążoną. Zwykle wyznacza się to na mapce za pomocą fragmentu nieruchomości, po którym osoby do tego uprawnione mogą się poruszać.

Warto pamiętać, iż tego rodzaju służebność „przypisana” jest do nieruchomości, nie zaś do konkretnych osób. Dlatego też służebność przechodu i przejazdu trwa, mimo iż właściciele nieruchomości się zmieniają.
Istnienie służebności odnotowywane jest w księdze wieczystej, zarówno dla nieruchomości nią obciążonej, jak i dla nieruchomości władnącej.

Czasami korzystanie z cudzej nieruchomości na podstawie służebności przejazdu i przechodu wiąże się z kosztami z tytułu np. naprawy drogi wymagającej remontu.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *