Smart cities – inteligentne miasta

Data opublikowania: 27 sierpnia 2018

Smart city to miejsce zapewniające wysoką jakość życia i zrównoważony rozwój. Wykorzystuje się w tym celu nowoczesne rozwiązania, takie jak technologie informacyjno-komunikacyjne. Ważne jest też, by mieszkańcy mieli poczucie, że mają prawo decydować o kierunku rozwoju miasta.

Czym charakteryzuje się smart city?

Istotne cechy inteligentnego miasta to:

  • rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście i zapewniające oszczędność czasu, w tym efektywny, łatwo dostępny transport publiczny wykorzystujący nowe technologie;
  • innowacyjne modele biznesowe, wydatki na badania i rozwój, wsparcie dla start-upów, korzystne warunki do inwestowania;
  • możliwość sprawnego załatwiania spraw w instytucjach i urzędach, wykorzystywanie rozwiązań elektronicznych;
  • efektywne zarządzanie zasobami środowiska – zarządzanie zasobami wodnymi, energią elektryczną i odpadami zapewniające dbałość o ochronę środowiska, a także odpowiednie wykorzystywanie zasobów naturalnych i zrównoważone budownictwo;
  • wspieranie kapitału ludzkiego poprzez rozwój edukacji, zapewnianie możliwości podnoszenia kwalifikacji, umożliwianie mieszkańcom współdziałania i angażowania się w sprawy lokalnej społeczności;
  • wysoka jakość życia mieszkańców – bezpieczeństwo, dostęp do oferty kulturalnej i rozrywkowej, a także wykorzystywanie technologii i e-usług w celu szeroko pojętego ułatwienia życia mieszkańcom;
  • wpływ mieszkańców na kierunki rozwoju miasta, współpraca z administracją, dostęp do danych.

danilum/bigstockphoto.com

Czy w Polsce można mówić o smart cities?

Jeśli chodzi o Polskę, jedynie dwa miasta znalazły się w pierwszej setce IESE Cities in Motion Index 2017 – Warszawa na 54. miejscu, a Wrocław na 95. Jak powiedziała dr Dorota Sikora-Fernandez, w Polsce w tej sferze stawiane są dopiero pierwsze kroki. W Polsce można mówić raczej o wprowadzaniu elementów smart cities. Poza tym pewne działania, które kiedyś zostałyby uznane za „smart”, obecnie są już uważane za normę.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w wielu miastach wdrożono rozwiązania, które przybliżają je do realizacji wyżej opisanych założeń. Poniżej podajemy kilka przykładów.

Jeśli chodzi o współdecydowanie mieszkańców o kierunkach rozwoju miasta i o problemach, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności, taką możliwość dają budżety partycypacyjne (obywatelskie). W ich ramach mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a potem na nie głosować. Zwycięskie projekty zostają sfinansowane z budżetu miasta. Pierwszy budżet obywatelski został wprowadzony w 2011 r. w Sopocie. Od tego czasu budżety takie organizuje ponad 60 miast. Działają także platformy do zgłaszania awarii i innych problemów czy też do organizowania lokalnych e-referendów (np. Vox Populi w Łodzi).

W sferze mobilności i usprawniania komunikacji, w wielu miastach działają systemy rowerów miejskich. Pierwszy taki system uruchomiono w 2008 r. (krakowski Wavelo). Obecnie takich systemów jest kilkadziesiąt. Największym jest warszawski Veturilo, obejmujący ponad 360 stacji i ponad 5000 rowerów (stan na rok 2018). Alternatywą dla prywatnych samochodów jest car sharing, czyli usługa wypożyczania samochodów na minuty, która w Polsce dopiero od niedawna zaczęła się rozwijać. W Warszawie świadczy ją już kilka podmiotów. W wielu miastach działają też systemy zarządzania transportem i ruchem ulicznym (uprzywilejowanie komunikacji miejskiej, monitorowanie miejsc parkingowych itp.). Korzystanie z komunikacji miejskiej ułatwiają aplikacje umożliwiające sprawdzanie rozkładu jazdy i dostępnych połączeń, a także zakup biletów elektronicznych.

Istotna jest także informatyzacja i dostępność usług w formie elektronicznej, by zminimalizować konieczność chodzenia do urzędów i czekania w kolejkach. Do tej sfery zalicza się rozwiązania takie jak możliwość składania dokumentów online, systemy e-informacji przestrzennej czy też wspomniane już platformy służące do zgłaszania problemów i awarii.

Sfera inteligentnego budownictwa realizowana jest poprzez upowszechnianie się internetu rzeczy i systemów zarządzania budynkiem. Rozwiązania takie są coraz częściej spotykane w biurowcach i innych obiektach komercyjnych. Stosuje się także fasady termoizolacyjne umożliwiające zmniejszenie zużycia energii, ogniwa fotowoltaiczne, a także aplikacje i czujniki umożliwiające zarządzanie oświetleniem. Niebagatelne znaczenie mają także certyfikaty przyznawane „zielonym budynkom” (BREEAM, LEED). Pierwszy taki certyfikat został przyznany w 2010 r. w Warszawie. Od tego czasu otrzymało go wiele biurowców i osiedli mieszkalnych.

Wspieranie kapitału ludzkiego odbywa się poprzez działalność placówek edukacyjnych i kulturalnych. Jedną z najbardziej znanych jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, istniejące od 2010 r. Umożliwia ono oglądanie interaktywnych wystaw z różnych dziedzin nauki, a także udział w wykładach i projekcjach filmów popularnonaukowych. Edukacja prowadzona przez uczelnie nie ogranicza się tylko do osób młodych – w miastach działają liczne uniwersytety trzeciego wieku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *