Sprzedaż mieszkania i zakup nowego za granicą – z ulgą mieszkaniową!

Data opublikowania: 11 marca 2015

Chociaż każdy, kto kupił lub wybudował nieruchomość, a potem chce ją sprzedać przed upływem 5 lat musi zapłacić podatek dochodowy, to jednak istnieje możliwość jego uniknięcia. Co zrobić, by nie ponosić takich kosztów?

Decydując się na sprzedaż mieszkania lub domu i praw majątkowych do nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu jej wybudowania lub nabycia, musimy zapłacić podatek dochodowy. Niemniej jednak są i tacy, którzy mogą jedynie złożyć w urzędzie skarbowym swoje roczne rozliczenie podatkowe. Jak to możliwe?

Aby uniknąć płacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, trzeba odpowiednio wykorzystać ulgę mieszkaniową. Najpierw jednak warto uświadomić sobie, że wspomniany podatek płacimy od dochodu zdobytego, dzięki sprzedaży, co oznacza, że pod uwagę należy wziąć sumę będącą przychodem pomniejszonym o koszt jego uzyskania. W związku z tym, w wielu sytuacjach może się okazać, że nie ma żadnego dochodu, ponieważ sprzedawca zbył nieruchomość w cenie niższej niż wynosił koszt jej pozyskania. Mimo wszystko, nawet jeśli dochód rzeczywiście został odnotowany, podatku nadal można uniknąć.

Ulga mieszkaniowaPodatek dochodowy jest w takiej sytuacji zmniejszany pod warunkiem, że w ciągu 2 lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczymy uzyskane w ten sposób środki na nabycie nowego lokum. Może to być inny budynek mieszkalny lub jego część, jednak ulga może obowiązywać także wtedy, gdy uzyskane ze sprzedaży środki zostaną wydane na zakup działki budowlanej, a nawet na samą budowę nowego domu. Co więcej, możemy przeznaczyć je na rozbudowę, przebudowę, remont lub adaptację już posiadanych nieruchomości. Jeżeli na zakup nieruchomości do własnych celów mieszkaniowych wydamy cały przychód, to nie zapłacimy żadnego podatku.

Jednym z udogodnień jest fakt, że nieruchomości, o których mowa nie muszą wcale znajdować się na terytorium Polski. Istnieje możliwość spożytkowania pieniędzy uzyskanych wskutek sprzedaży domu na cele mieszkaniowe w dowolnym państwie należącym do Unii Europejskiej. Ponadto można wybrać jeden z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ulga będzie przysługiwała także przy zakupie nieruchomości znajdującej się w Konfederacji Szwajcarskiej. By nabyć nieruchomość zagranicą i zostać zwolnionym z podatku, urząd skarbowy musi jednak zachować prawo do skontrolowania sposobu spożytkowania środków, o których mowa.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *