Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym

Data opublikowania: 18 kwietnia 2019

Kupiłeś mieszkanie, ale spłacasz jeszcze kredyt hipoteczny? Chciałbyś kupić większe mieszkanie, ale słyszałeś, że hipoteka skutecznie ogranicza możliwość dysponowania własnym mieszkaniem? To nie prawda. Rynek nieruchomości i finansów dynamicznie reaguje na potrzeby konsumentów, więc sprzedaż skredytowanego lokalu nie jest już dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Podpowiemy, co należy zrobić, jak sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym, aby uniknąć problemów i niepotrzebnych kosztów.

Od czego zacząć? W pierwszej kolejności powinniśmy udać się do banku, który udzielił nam pożyczki. W oddziale poprośmy o zaświadczenie, w którym znajdą się informacje na temat aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego wraz z odsetkami. Dzięki temu dowiemy się, ile zarobimy na sprzedaży naszego mieszkania po jego spłaceniu. Wysokość zobowiązania wobec banku będzie też istotna dla potencjalnego nabywcy naszego lokalu. Dokument wystawiony przez bank powinien zawierać jego zgodę na jednorazową spłatę całości zadłużenia. Dodatkowo powinniśmy również otrzymać promesę, czyli zapewnienie, że  po spłaceniu kredytu bank niezwłocznie wykreśli odpowiednie zapisy z hipoteki mieszkania. Poza tym zaświadczenie musi zawierać numer konta, aby kupujący wiedział, na jaki rachunek bankowy zrobić przelew. Musimy być przygotowani na to, że  większość banków pobiera opłatę za sporządzenie takiego dokumentu. Koszt takiego zaświadczenia zazwyczaj nie przekracza kilkudziesięciu złotych.

AndreyPopov/bigstockphoto.com

Co dalej? W drugiej kolejności powinniśmy opublikować ogłoszenie z informacją o tym, że chcemy sprzedać mieszkanie. Aby to zrobić, możemy skorzystać z usług biura nieruchomości lub samodzielnie zamieścić ogłoszenie w prasie czy Internecie. Jeśli zdecydujemy się na publikację oferty w Internecie, przygotujmy atrakcyjny tekst i zamieśćmy dobrej jakości zdjęcia, na których będzie widać zalety naszego lokalu. Nie możemy jednak zapomnieć dodać,  że sprzedaż dotyczy mieszkania z kredytem hipotecznym.

Kiedy znajdziemy już nabywcę, możemy przejść do kolejnego etapu sprzedaży naszego mieszkania z kredytem. Sprzedaż ta może przebiegać na dwa sposoby.  Zależne jest to od tego, w jaki sposób nabywca chce sfinansować zakup.

Jeśli nowy właściciel będzie chciał wziąć kredyt hipoteczny, to całość przebiega standardowo, w oparciu o umowę notarialną. Wówczas w dokumencie należy dokładnie opisać czynności dotyczące uregulowania obecnego zadłużenia ciążącego na lokalu. Zaświadczenie o naszym zadłużeniu przekazujemy kupującemu, który składa je w swoim banku. Na tej podstawie następuje przelew odpowiedniej kwoty na spłatę kredytu. Nadwyżka pieniędzy zostanie przekazana na wskazany przez nas rachunek bankowy. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, wówczas nasz bank wyda zaświadczenie o uregulowaniu zadłużenia. Następnie składamy wniosek do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który prowadzi rejestr dotyczący naszego mieszkania. We wniosku występujemy o usunięcie odpowiednich wpisów z księgi i wpisanie danych nowego właściciela nieruchomości.

Jeśli kupujący nie potrzebuje kredytu, to sprzedaż przebiega jeszcze łatwiej. W obecności notariusza wystarczy sporządzić umowę przedwstępną. Nabywca lokalu wpłaca na wskazane konto kwotę wynikającą z zaświadczenia wystawionego przez nasz bank, a resztę pieniędzy przekazuje nam. Na tej podstawie otrzymujemy zgodę na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi i możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę właściciela mieszkania. Nabywca może także przekazać nam całą kwotę – zadatek – zobowiązując nas tym samym do spłacenia hipoteki. Jeśli nie dopełnimy tego we wskazanym terminie, to narażamy się na konieczność zwrotu podwójnej kwoty zadatku.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Jeśli kredyt na mieszkanie był zaciągnięty w obcej walucie, to bank, zezwalając na jego jednorazową i przedterminową spłatę, zazwyczaj dokonuje jego przewalutowania. To bardzo istotne, ponieważ najczęściej będzie to oznaczać dużą różnicę w wysokości kwoty, którą musimy oddać bankowi. Dlatego  warto zasięgnąć porady u doradcy finansowego i zastanowić się czy sprzedaż mieszkania nam się opłaca. Doradca po analizie sytuacji na rynkach finansowych może wskazać odpowiedni termin dokonania takiej transakcji, kiedy kurs danej waluty będzie korzystniejszy względem złotówki, a tym samym kwota zadłużenia będzie niższa. Należy także pamiętać, że przewalutowanie kredytu regulowane jest zasadami ogólnymi wynikającymi z zawartej umowy oraz z regulaminów wewnętrznych banku. Stosowany przy przewalutowaniu kurs jest tożsamy z tym, który obowiązuje w dniu spłaty zadłużenia.

Na koniec warto wspomnieć, że osoba kupująca nasze mieszkanie, chcąc zaciągnąć w tym celu kredyt hipoteczny, ma pełną dowolność w wyborze banku. Kupno mieszkania obciążonego hipoteką nie wiąże się więc z koniecznością kredytowania zakupu w banku, który udzielił na nie kredytu sprzedającemu.

Jak widać, sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wcale nie jest trudna. Wynika to między innymi z tego, że obecnie większość lokali jest kupowana na kredyt, a instytucje finansowe dostosowują się do wymagań rynku. Dzisiaj nikogo już nie dziwi fakt, że kredytobiorca może się rozmyślić po kilku miesiącach od zaciągnięcia kredytu i będzie chciał sprzedać mieszkanie.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *