Sprzedaż mieszkania spółdzielczego

Data opublikowania: 25 lutego 2019

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ma mniejszą moc niż prawo własności, gdyż mieszkanie nadal należy do zasobów spółdzielni. Jednak takim prawem można rozporządzać w dość dużym zakresie – m.in. sprzedać je. Dlatego, ściślej mówiąc, nie jest to sprzedaż samego mieszkania, tylko właśnie prawa do niego. Przedstawiamy, jakie jakie formalności trzeba spełnić, by doszło do takiej sprzedaży.

Założenie księgi wieczystej nie jest obowiązkowe, lecz zdecydowanie zalecane. W sytuacji, gdy zakup mieszkania ma być finansowany kredytem hipotecznym, księga jest niezbędna, gdyż inaczej nie będzie można dokonać wpisu hipoteki.

W przypadku mieszkań spółdzielczych może się pojawić dodatkowa trudność. Wiąże się ona z kwestią statusu prawnego gruntu, na którym stoi budynek. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z maja 2013 r. nie można zakładać ksiąg wieczystych dla nieruchomości stojących na gruncie o nieuregulowanym statusie prawnym, czyli także w budynkach znajdujących się na gruntach nienależących do spółdzielni. Dlatego, zanim zdecydujemy się na sprzedaż mieszkania spółdzielczego, musimy się zorientować, jaka jest sytuacja prawna działki, na której stoi budynek. Jeśli są niejasności, bank może nawet odmówić przyznania kredytu.

Jeśli kwestia własności gruntu jest uregulowana, a księga wieczysta istnieje, należy uzyskać odpis KW – w formie papierowej bądź elektronicznej. Odpis papierowy można otrzymać w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Należy w tym celu wypełnić i złożyć wniosek (bezpośrednio lub pocztą) wraz z dowodem opłaty. W przypadku e-KW składamy wniosek bezpośrednio na stronie ekw.ms.gov.pl, wpisujemy numer księgi i również dokonujemy opłaty. Jeśli składamy wniosek bezpośrednio w CIKW lub przez internet, wniosek powinien być dostępny od razu. Jeśli wybieramy wysyłkę pocztą, może to trwać do 30 dni kalendarzowych.

Potrzebny będzie również dokument potwierdzający podstawę nabycia. Jest to akt notarialny, a jego rodzaj zależy od formy nabycia nieruchomości. Wchodzi tu w grę umowa sprzedaży, darowizny bądź zamiany, czy też dokument poświadczający dziedziczenie (decyzja sądu, akt notarialny).

Jeśli mieszkanie zostało odziedziczone, od 2019 r. przepisy podatkowe są łaskawsze dla spadkobierców. Pięcioletni okres, przed upływem którego wymagane jest uregulowanie 19 proc. podatku w razie sprzedaży nieruchomości (poza kilkoma przypadkami, w których możliwe jest zwolnienie), liczony jest bowiem od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie, jak dotychczas, od śmierci spadkodawcy. Nadal obowiązuje tu zasada liczenia od końca roku kalendarzowego, w którym to nastąpiło, a nie od konkretnej daty. Nowe przepisy dotyczą także wdowców i rozwodników, którzy mogą sprzedać nieruchomość bez podatku po 5 latach od jej nabycia do majątku wspólnego, a nie od daty rozwodu bądź śmierci współmałżonka. Sprzedający tak czy inaczej powinien przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – o uregulowaniu podatku bądź o zwolnieniu z niego.

Potrzebne będzie także zaświadczenie ze spółdzielni o tym, że sprzedający jest jej członkiem i że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe sprawo do lokalu. Spółdzielnia powinna także wydać zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Wymagane będzie również zaświadczenie o tym, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, a także dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty bądź paszport) oraz nr NIP.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *