Sprzedaż ogródka działkowego a podatki

Data opublikowania: 27 października 2020

Sprzedaż ogródka działkowego przez lata obciążona była obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego PIT od wartości przychodu uzyskanego ze sprzedaży. Dziś jednak coraz częściej pojawiają się wyroki sądowe, które orzekają na korzyść działkowiczów. Dzięki temu zostają oni zwolnieni z konieczności opłacania podatku dochodowego, jeżeli od wzniesienia altanek oraz zasadzenia drzew i krzewów minęło co najmniej pół roku.

Stanowisko fiskusa

Niekorzystne dla działkowiczów jest stanowisko urzędów skarbowych, które uważają, że altana, drzewa czy krzewy to rzeczy trwale związane z gruntem. Nie mogą być więc one osobnym przedmiotem gospodarowania i własności, zgodnie z wykładnią Kodeksu Cywilnego. Tymczasem działkowicze to nie właściciele gruntu, a jedynie osoby trwale go użytkujące. Sprzedając ogródek działkowy sprzedają więc prawo do gospodarowania nim – sadzenia i oporządzania według własnego rozmysłu. To zaś oznacza dla organów skarbowych oznacza, że sprzedawany jest nie grunt, a prawa majątkowe, które na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Należy więc wykazać ich sprzedaż w zeznaniu rocznym. Urzędy pozwalają jedynie na odliczenie kosztów uzyskania przychodów, którymi są wszelkie udokumentowane wydatki na budowę altany czy posadzenie drzew oraz krzewów.

Wyrok korzystny dla działkowiczów

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wszelkie nasadzenia oraz wzniesienie na ogródkach działkowych stanowią własność działkowca zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza to nic innego, jak ujęcie wyżej wymienionych rzeczy w katalogu rzeczy, a nie praw. Podatnicy otrzymują zatem przychód ze zbycia właśnie rzeczy, który także został ujęty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak w innym artykule. Daje to możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania podatku, jeśli od końca miesiąca, w którym nastąpiło nasadzenie lub zasadzenie drzew minęło pół roku. Jest to bardzo korzystna interpretacja dla działkowiczów, gdyż oni sami domagali się zwolnienia z opodatkowania odwołując się do przepisów dotyczących nieruchomości, od których istnieje możliwość niepłacenia podatku, jeśli upłynęło 5 lat od daty nabycia nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że pomimo zwolnienia z podatku dochodowego, w dalszym ciągu należy uiścić na rzecz skarbówki podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2 proc. wartości dochodu uzyskanego ze sprzedaży ogródka działkowego. Opłacenie podatku oraz złożenie deklaracji ciąży na nabywcy, jeżeli wartość zakupu przekracza 1000 zł.

Sprzedaż ogródka działkowego nie musi być opodatkowana podatkiem dochodowym, na co wskazuje korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto jednak przypomnieć, że wyrok sądowy sam w sobie nie stanowi prawa, dlatego też każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia i interpretacji. Co może być czasochłonne.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *