Sytuacja mieszkaniowa Polaków na podstawie badań Habitat for Humanity

Data opublikowania: 8 marca 2018

Instytut badawczy IBRIS przygotował na zlecenie Habitat for Humanity Poland badanie opinii publicznej. Jego tematem były problemy mieszkaniowe Polaków. Jakie wnioski z niego wynikają?

Dla większości polskich rodzin największym problemem jest brak sprawnie funkcjonującej służby zdrowia. Takiego zdania było 79% ankietowanych. Na drugim miejscu wskazano niskie zarobki w kraju (51% głosów), a na trzecim znalazła się kwestia braku mieszkań i kiepskich warunków mieszkaniowych. Taki problem spotyka 40% polskich rodzin.

fizkes/bigstockphoto.com

Na przestrzeni trzech ostatnich lat można zauważyć znaczny spadek niezadowolenia z uzyskiwanych dochodów. Ma to związek z programem 500 plus oraz z przyspieszeniem wzrostu płac. Zdaniem ekspertów trudno jest jednak ocenić, co wpłynęło najbardziej na poprawę oceny sytuacji mieszkaniowej Polaków. Brak mieszkań i kiepskie warunki mieszkaniowe dotykają przede wszystkim mieszkańców wsi i małych miast. Im większe są miasta, tym częściej wskazywano na problemy mające związek z warunkami mieszkaniowymi.

56% ankietowanych powiedziało, że nie odczuwa indywidualnych problemów mieszkaniowych. Osoby, które się do tego przyznały wskazały przede wszystkim na brak możliwości przeprowadzenia remontu czy brak możliwości mieszkania samodzielnie. Dość istotne okazały się trudności z terminową spłatą rat kredytu czy w opłacaniu kosztów mediów.

Osobom, które brały udział w badaniu, zadano także pytanie o to, które grupy ludzi powinny uzyskać pomoc w dostępie do mieszkań. Ankietowani wskazali przede wszystkim na osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych i nieszczęśliwych wypadków oraz osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej. Dość dużym poparciem cieszy się pomoc mieszkaniowa dla osób bardzo młodych, które rozpoczynają samodzielne życie.

Część badania Habitat for Humanity poświęcono również próbie oceny preferowanych przez ankietowanych modeli publicznego wsparcia rodzimego rynku mieszkaniowego. Prawie 54% osób wskazało poparcie dla budowy i remontów mieszkań komunalnych i socjalnych, które przeznaczone są dla osób biednych i znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Ponad 43% ankietowanych zagłosowało za nieaktualną już wersją programu Mieszkania Plus, a więc budową mieszkań na wynajem dla wszystkich obywateli z opcją wykupu. Poza tym 35% osób popiera budowę i remonty schronisk dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy.

Słabo wypadło natomiast (jedynie około 13%) poparcie dopłat dla kredytów hipotecznych subwencjonowanych z publicznych środków. Wydaje się też pewne, że programy takie jak Mieszkanie dla Młodych czy Rodzina na Swoim przeszły już do historii i raczej już nie wrócą.

Warto przy tym zauważyć, że nowa koncepcja programu Mieszkanie Plus, która ma być realizowana przez dopłaty do czynszu najmu może nie spotkać się z tak dużym poparciem społecznym, jak jego wersja pierwotna. Takie rozwiązanie popiera bowiem jedynie nieco ponad 10% ankietowanych. Zdecydowana większość przebadanych osób jest zdania, że taki program nie sprawdzi się w praktyce.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *