U notariusza

Data opublikowania: 12 maja 2010

Dla wielu z nas zakup mieszkania będzie pierwszą okazją do zetknięcia się z profesją notariusza. Każda, nawet niewtajemniczona w arkana obrotu nieruchomościami osoba słyszała, że przy kupnie-sprzedaży mieszkania niezbędny jest rejent. Pytanie: do czego konkretnie? Wyjaśnimy to krótko.

Jeżeli kupujemy lub sprzedajemy nieruchomość, notariusz musi sporządzić nam odpowiedni akt notarialny. Bez tego transakcja nie będzie ważna. Do sporządzania aktu potrzebujemy kilku dokumentów, z których najważniejszy jest odpis z księgi wieczystej. Zaświadcza on o podstawowych rzeczach, określając kto jest właścicielem nieruchomości oraz czy nie jest ona obciążona hipoteką. Po sporządzeniu aktu, notariusz, jeszcze przed podpisaniem, ma obowiązek przeczytać go stronom. Oryginał zostaje w kancelarii, a strony otrzymują poświadczone odpisy.

Odpowiednie artykuły z ustawy „Prawo o notariacie” regulują zawartość aktu notarialnego. Muszą się w nim znaleźć pewne stałe elementy, takie jak: dzień, miesiąc, rok, miejsce sporządzenia aktu, imię i nazwisko notariusza lub jego zastępcy (jeśli to on sporządzał akt), stwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu, podpisy osób biorących udział w akcie i obecnych przy jego sporządzaniu.

Oprócz umów przenoszących własność, w formie aktu notarialnego muszą być sporządzone inne istotne dokumenty, np.:

 • umowa przedłużająca lub przenosząca wieczyste użytkowanie
 • umowa o dział spadku obejmującego nieruchomość
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • zbycie spółdzielczego własnościowego lokalu
 • oświadczenie darczyńcy przy sporządzeniu umowy darowizny

Poza tym rejent poświadczy nam własnoręczność podpisu oraz datę okazania dokumentu. Ta druga czynność służy zagwarantowaniu, że dany dokument istniał już w momencie, gdy został przedłożony notariuszowi.

Za pracę notariusza zapłacimy, w wielu przypadkach – całkiem słono. Wysokość opłat notarialnych jest regulowana odpowiednim rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Zawiera ono maksymalne stawki, nasz rejent może więc zdecydować się na ich obniżenie. Opłaty są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju czynności notarialnej oraz wartości jej przedmiotu. Dla aktu notarialnego wygląda to następująco:

 • do 3 tys. zł – 100 zł opłaty,
 • powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki ponad 3 tys. zł opłaty,
 • powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki ponad 10 tys. zł opłaty,
 • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki ponad 30 tys. zł opłaty,
 • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 tys. zł opłaty,
 • powyżej 1mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł opłaty,
 • ponad 2 mln zł – 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł opłaty,
 • ustalono też górny limit opłaty za akt notarialny, wynosi on 10 tys. zł.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *