Ulga meldunkowa – Ministerstwo Finansów zmienia stanowisko

Data opublikowania: 17 grudnia 2018

Resort finansów zmienił stanowisko w sprawie ulgi meldunkowej. Do US trafiły już nowe wytyczne. Okazuje się, że racja w tym przypadku jest po stronie podatników. Tym samym urzędnicy nie powinni już dłużej traktować braku oświadczenia o zameldowaniu w lokalu jako przeszkody do zwolnienia z podatku po sprzedaży lokalu przed końcem 5 lat od chwili jego nabycia. To efekt działań obywateli oraz wsparcia ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ofiarami ulgi meldunkowej stały się osoby, które w latach 2007-2008 zakupiły mieszkanie i przed upływem 5 lat zdecydowały się je sprzedać. Urzędnicy zażądali od nich zapłaty zaległego podatku, gdyż nie przedstawiły oświadczenia o zameldowania w danym lokalu, co uprawniałoby  do skorzystania z ulgi. W ten sposób pokrzywdzonych zostało około 8600 osób.

nowe prawo

perhapzz/bigstockphoto.com

Rzeczywiście, aby skorzystać z danej ulgi, trzeba było być zameldowanym w sprzedawanym lokalu przez minimum 12 miesięcy oraz złożyć oświadczenie. Wiele osób jednak o tym nie wiedziało, a same przepisy były niezbyt precyzyjne. Nie istniał ponadto żaden wzór takiego oświadczenia. RPO postanowił w tej sprawie interweniować u ministra finansów. Ten się z nim nie zgodził. Rzecznik postanowił przyłączyć się do kolejnych spraw sądowych i być po stronie obywateli. W ten sposób sądy administracyjne zaczęły orzekać na ich korzyść. Sądy postanowiły uznać możliwość złożenia oświadczenia w tzw. sposób dorozumiany w ramach zeznania podatkowego, za pośrednictwem notariuszy, czy w toku korespondencji z urzędem.

Teraz minister finansów Paweł Cybulski skierował do US pismo, zalecając przeanalizowanie niezakończonych jeszcze postępowań skarbowych i karno-skarbowych w sprawach ulgi mieszkaniowej z lat 2007-2008.

23 listopada tego roku odbyła się kolejna rozprawa w sprawie, do której przyłączył się także RPO. US nakazał obywatelowi w 2015 zapłacić 48 tysięcy złotych podatku i 14 tysięcy złotych odsetek za rok 2012, gdy ten sprzedał swoje mieszkanie. Izba Administracji Skarbowej nakaz zapłaty podatku utrzymała. Stwierdziła, że brak pieniędzy na spłatę podatku nie wystarczy do ulgi, a podatnik powinien zapłacić podatek już dawno. Uznano również, że obecnie sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jednocześnie jednak umorzono odsetki z uwagi na interes publiczny i interes podatnika.

Rzecznik Praw Obywatelskich chciał, aby WSA uchylił również decyzję o samym podatku. Obywatel bowiem w sposób dorozumiany wyraził chęć skorzystania z ulgi. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu ujawnił w zeznaniu podatkowym za rok 2012. W piśmie skierowanym do sądu rzecznik podkreślił, że orzecznictwo sądów nie powinno wpływać na sprawy, które jeszcze trwają. Nie zgodziła się z tym Izba Administracji Skarbowej. W sprawach o ulgę podatkową trzeba bowiem badać sytuację podatnika w momencie rozpatrywania wniosku. Rzecznik Praw Obywatelskich skrytykował również zainteresowanie urzędu problemami ze znalezieniem pracy danego podatnika.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *