Umowa deweloperska a umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Data opublikowania: 13 listopada 2020

Każdy zakup mieszkania wiąże się z podpisaniem umowy. Na pierwszym etapie transakcji nabywca może spotkać się z dwoma rodzajami umów – umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości oraz umową deweloperską.

Umowa deweloperska czy umowa przedwstępna sprzedaży?

Przeniesienie własności nieruchomości na kupującego poprzedzone jest kilkoma etapami. Jednym z pierwszych jest podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży lub umowy deweloperskiej. Pierwsza z nich zawierana jest pomiędzy kupującym a sprzedającym, niezależnie od tego, czy przedmiot porozumienia istnieje, czy jest dopiero w budowie.

Umowę deweloperską zawiera się natomiast jeszcze przed budową lub w jej trakcie, a stronami porozumienia jest kupujący oraz deweloper.

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

Umowy różnią się od siebie również sposobem zawarcia. W przypadku umowy deweloperskiej niezbędne jest zawarcie porozumienia w obecności notariusza. Umowa przedwstępna sprzedaży daje natomiast w tym zakresie pewną dowolność – może być zawarta w formie aktu notarialnego lub zwykłego porozumienia pisemnego. Jednak tylko w pierwszym przypadku kupujący ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie, w sytuacji, gdy sprzedający chce wycofać się ze sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

Zgodnie z prawnym regulacjami umowa deweloperska szczególnie szeroko chroni prawa nabywcy.
Musi zawierać termin przeniesienia praw do nieruchomości na kupującego, dokładne informacje na temat zakupionego lokalu, w tym stanie prawnym i usytuowaniu mieszkania w budynku, a także termin rozpoczęcia zakończenie budowy oraz oddania lokalu do użytku.

Odstąpienie od umowy zarówno kupującego, jak i dewelopera jest możliwe w przypadkach określonych w Ustawie z 16 września 2011 roku uregulowaną w Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę m.in. jeśli nie otrzymał prospektu informacyjnego z załącznikami lub zawarte w nim informacje są nieprawdziwe. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży rozwiązanie jest możliwe za porozumieniem stron.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *