Umowa najmu mieszkania – jak powinna wyglądać?

Data opublikowania: 13 czerwca 2011

Wreszcie znalazłeś interesujące cię mieszkanie do wynajęcia. Wydaje ci się więc, że najtrudniejszy etap masz już za sobą. Pozostaje już tylko podpisać umowę. No właśnie – czy tylko?

Dobrze napisana umowa najmu mieszkania jest gwarantem bezpieczeństwa zarówno dla ciebie, jak i dla właściciela. Należy więc skonstruować ją możliwie najprecyzyjniej, tak żeby później nie było żadnych wątpliwości co do jej zapisów.

Rodzaje umów najmu mieszkań:

 • umowa na czas określony – umowy na czas określony nie trzeba wypowiadać – wygasa sama, zgodnie z zapisem umowy. Musi być zawarta na piśmie,
 • umowa na czas nieokreślony – jeśli umowa o najem mieszkania nie została zawarta na piśmie, przyjmuje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony,
 • umowa najmu okazjonalnego – z umową najmu okazjonalnego mamy do czynienia wówczas, gdy wynajmowane mieszkanie przejściowo nie jest użytkowane przez właściciela (o ile nie prowadzi on działalności gospodarczej w zakresie Umowa najmu mieszkania - jak powinna wyglądać?wynajmowania lokali). Umowę najmu okazjonalnego zawrzeć można tylko na czas określony i nie dłuższy niż 10 lat. Moc prawną ma tylko umowa pisemna. Kaucja przy umowie o najem okazjonalny nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu i musi zostać zwrócona w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia mieszkania przez najemcę. Jako że definicja umowy o najem okazjonalny jest bardzo nieprecyzyjna, istnieje duże pole do nadinterpretacji (najczęściej z niekorzyścią dla najemcy).

W umowie najmu lokalu mieszkalnego muszą znaleźć się następujące informacje:

 1. Kto i do kiedy będzie zamieszkiwał lokal lub, w przypadku zawierania umowy na czas nieokreślony, jak długi jest okres wypowiedzenia.
 2. Dokładna wysokość stawki czynszu oraz skala ewentualnych podwyżek.
 3. Sposób i terminy regulowania płatności.
 4. Wysokość kaucji i sposób jej zwrotu (na przykład odliczanie kaucji od opłat za ostatnie miesiące najmu lub zwrot całej kwoty po przekazaniu lokalu).
 5. Warunki wypowiedzenia.

Co należy wiedzieć, zawierając umowę najmu mieszkania:

 • kaucja, w przypadku najmu mieszkania, nie może być wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu za ten lokal (bierze się pod uwagę wysokość czynszu, obowiązującego w dniu zawarcia umowy),
 • wysokość kaucji zwrotnej jest równa krotności czynszu, obowiązującego w dniu zwrotu kaucji (takiej samej krotności, jak przy pobieraniu kaucji). Kaucja musi być zwrócona w kwocie nie mniejszej niż wpłacona, chyba że istnieją przesłanki (np. szkody, zaległości w opłatach) do potrącenia określonej kwoty na rzecz właściciela,
 • wysokość czynszu nie może się zwiększać częściej niż raz na pół roku (w umowie może być ustalony także dłuższy termin). Czas wypowiedzenia to trzy miesiące (na koniec miesiąca kalendarzowego).

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *