UOKiK za stałym oprocentowaniem kredytów hipotecznych

Data opublikowania: 30 lipca 2018

UOKIK oczekuje od banków wprowadzenia na rynek ofert kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem, co lepiej chroniłoby konsumentów podczas wieloletnich umów kredytowych.

W komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazła się informacja, że UOKIK oczekuje od banków wprowadzenia do oferty kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, które są mniej ryzykowne. Takie kredyty powinny lepiej chronić klientów podczas obowiązywania długoletniej umowy kredytowej i wpłynąć na stabilność sektora finansowego w Polsce.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stale monitoruje rynek kredytów hipotecznych. Po wnikliwej analizie działań banków udzielających kredytów hipotecznych stwierdził, że sposób informowania klientów o ryzyku związanym z zaciąganiem kredytów złotówkowych ze zmienną stopą oprocentowania nie wpływa na świadomość klientów o jakie ryzyku, jakie taki produkt ze sobą niesie. UOKiK liczy więc na to, że banki wdrożą takie standardy, które zapewnią przystępną informację zwiększającą świadomość ryzyka wiążącego się z wieloletnią umową kredytową, szczególnie ryzyka wzrostu stóp procentowych. Co więcej, według UOKIK instytucje oferujące konsumentom kredyty hipoteczne powinny być zobligowane do analizy sytuacji klienta nie tylko przy zawieraniu umowy kredytowej, ale w trakcie całej współpracy ze względu na to, że nie ma on zaawansowanej wiedzy prawniczej czy ekonomicznej.

Urząd zaniepokoił również sam fakt, że obecnie praktycznie brak w ofertach banków kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem obowiązującym przez całą umowę lub chociaż dużą jej cześć. A według przedstawicieli UOKIK powinny one być łatwo dostępną alternatywą dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Prezes UOKIK, Marek Niechciał, twierdzi, że wprowadzenie przez banki kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu jest konieczne nie tylko ze względu na troskę o interesy konsumentów, ale również w celu ustabilizowania sektora finansowego w Polsce. A dotychczasowy mały popyt na tego typu kredyty jest spowodowany jego niższą atrakcyjnością w stosunku do kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Jeśli takie produkty będą bardziej konkurencyjne, to konsumenci z pewnością będą nimi zainteresowani. Co więcej, według przedstawicieli urzędu, kredyty posiadające stałe oprocentowanie stwarzają niższe ryzyko nie tylko dla klienta, ale również dla banków. Fakt ten powinien przełożyć się na niższe marże i przyczynić się do tego, że aktualne raty kredytów o stałym oprocentowaniu staną się konkurencyjne w porównaniu do kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

W efekcie uwag UOKIK banki będą zobowiązane do przekazywania urzędowi informacji o wprowadzonych lub planowanych rozwiązaniach, dzięki którym konsumenci będą ponosili mniejsze ryzyko zaciąganych kredytów. Niewykluczone są również kolejne działania zmierzające do poprawy sytuacji kredytobiorców.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *