Ustawa Krajobrazowa w nieruchomościach już od 11 września

Data opublikowania: 7 września 2015

Wiele miast Europy, a teraz także miasta w Polsce, zyskają na wyglądzie poprzez likwidację szpecących reklam, bannerów i plakatów. Nowe przepisy związane z nieruchomościami oraz wielkogabarytowymi reklamami wejdą w życie 11 września bieżącego roku.

Zmiany w prawie nakładają na władze wojewódzkie zobowiązanie do opracowania audytów krajobrazowych, które określą wielkość i rodzaj budynków z zachowaniem tradycyjnej architektury, a także zasady i miejsca na lokalizację reklam na danym terenie.

Ustawa krajobrazowaUstawa krajobrazowa określa warunki, w jakich reklamy mogą się pojawiać, definiuje pojęcie reklamy i szyldu, pozwala samorządom na decydowanie o zasadach, rodzaju i umiejscowieniu reklam w terenie. Od 11 września gminy będą pobierały opłaty za umieszczanie tablic oraz innych obiektów reklamowych zmieniających wygląd przestrzeni publicznej. Przewiduje się, że znikną wszelkie nielegalne reklamy, gdyż opłaty i kary ponosić będą właściciele nieruchomości. Takie ustalenia pozwolą na opanowanie przedsiębiorców i firm umieszczających niezliczone ilości tablic, szyldów i bannerów na danej przestrzeni.

Wysokość kar będzie zależała od powierzchni reklamy i będzie 40 razy większa od opłaty reklamowej ustalonej przez dany samorząd. Grzywna taka może wynosić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprecyzowanie, że karę za niedostosowanie się do przepisów ponosi osoba lub instytucja umieszczająca daną reklamę, a w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela reklamy – karę ponosi właściciel posesji lub budynku, na którym została ona umieszczona. Takie ustalenia pozwolą na szybkie egzekwowanie grzywien. Skończy się samowola umieszczania reklam w miejscach zupełnie przypadkowych, reklam szpecących krajobraz, reklam nieestetycznych często wiszących latami. Zmieni się zatem na lepsze wygląd miast, znikną wieloletnie bannery z płotów i ogrodzeń oraz reklamy zasłaniające elewacje budynków.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *