Uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości – efekty po I półroczu

Data opublikowania: 21 lipca 2014

Do końca ubiegłego roku pośrednicy i zarządcy nieruchomości musieli posiadać licencje, by móc prowadzić działalność. W tym roku przepisy zmieniły się, czyniąc te zawody bardziej dostępnymi, i teraz wystarczą szkolenia oraz certyfikaty zdobywane na poziomie stowarzyszeń zawodowych. Jak ta sytuacja wpłynęła na jakość świadczonych względem klientów usług?

Nowe zasady deregulacji na rynku nieruchomości sprowadzają się do spisania umowy określającej obowiązki i prawa pośredników oraz zarządców nieruchomości wobec klientów. Przestał też obowiązywać wymóg niekaralności, odpowiedniego wykształcenia i podjęcia pracy po wcześniejszym odbyciu praktyki zawodowej.

Od wprowadzenia tych zmian minęło pół roku i Polska Female businesswoman holding and protecting house. Home protectiFederacja Rynku Nieruchomości przeprowadziła pierwszy sondaż wśród pośredników w handlu nieruchomościami. Wzięło w nim udział 419 przedstawicieli z branży, a wynik sondażu okazał się miażdżący dla zwolenników wprowadzonych zmian. Tylko 3% ankietowanych nie dostrzegło pogorszenia jakości usług, a aż 55% z nich doświadczyło bądź było świadkami nieuczciwych praktyk, braku profesjonalizmu, niewiedzy i nieetycznego zachowania wśród nowych pośredników, czy zarządców nieruchomościami. Nowi pośrednicy w większości nie widzą potrzeby zrzeszania się w organizacjach takich jak chociażby Polska Federacja Rynku Nieruchomości, a jedną z konsekwencji tego jest pomijanie obowiązku ubezpieczenia OC, dzięki któremu można pokryć ewentualne roszczenia odszkodowawcze. W stowarzyszeniach najczęściej zrzeszeni są pośrednicy licencjonowani, działający na rynku od wielu lat, którzy jako członkowie muszą spełniać wszelkie obowiązki nałożone przez ustawodawcę w obrocie nieruchomościami.

Sondaż PFRN zwraca jeszcze uwagę na kryterium ceny, które stało się głównym wyznacznikiem wyboru pośrednika przez większość z klientów. Klienci często zapominają, że równie ważne są kompetencje osób, którym powierzają przeprowadzanie wiele set tysięcznych transakcji i które winny wykazywać się wiedzą prawniczą oraz dopilnować w imieniu klienta wszelkich formalności na jego korzyść.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *