Warszawa – umorzenie długów za mieszkania komunalne i socjalne

Data opublikowania: 8 lipca 2019

Od dnia 1 lipca tego roku mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o umorzenie długów za czynsz w przypadku mieszkań komunalnych. Urząd miasta stołecznego Warszawy poinformował o nowych narzędziach umarzania długów, m.in. o elastycznych ratach, miesięcznych bądź kwartalnych czy możliwości spłacenia długu w terminie do 10 lat.

Nowy program zakłada, że po spłacie części zadłużenia, resztę można rozłożyć na raty. To ma zachęcić warszawiaków do rozwiązania problemów zadłużenia przy wsparciu ze strony miasta. Mieszkańcy wnioski o umorzenie mogą składać w urzędach dzielnic oraz w Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami. Program ma kilka wersji, które można dopasować do swoich potrzeb i możliwości.

ilixe48/bigstockphoto.com

Program na lata 2019-2030 skierowany jest do tych warszawiaków, którzy mają zaległości w opłacie mieszkań socjalnych i komunalnych. Wnioski mogą składać osoby mające zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku i które w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały taki wniosek o umorzenie złożą. W sytuacji, gdy najemca spłaci w chwili od podpisania porozumienia 40% swojego zadłużenia, reszta długu zostanie umorzona po czterech latach terminowych opłat za czynsz i media. W przypadku spłaty 60% zadłużenia w ratach do 5 lat, gdy długi wynoszą do 10 tysięcy złotych, reszta może zostać umorzona.

Inną propozycję stworzono z myślą o tych osobach, które w mieszkaniach komunalnych korzystają z ogrzewania elektrycznego. Jeśli prąd jest dla nich głównym źródłem ciepła, mogą liczyć na anulowanie nawet 60% przy spłacie 40% długu do 5 lat oraz przy zadłużeniu nie większym niż 10 tysięcy złotych i w ciągu 10 lat, gdy kwota ta jest wyższa.

Jeszcze inną nowością jest spłata długów z solidarną odpowiedzialnością. Na mocy tego rozwiązania dług podzielić można na osoby, które zajmują jeden lokal. Ma to zapobiec sytuacji, gdy osoby bardzo biedne i w trudnej sytuacji życiowej dziedziczą po rodzicach czy partnerach długi czynszowe. Mieszkaniec, który zdecyduje się na taki wariant programu, do zapłaty będzie mieć jedynie swoją część długu. Dług podzielić można na 2-3 osoby, w zależności od tego ile osób razem mieszkało i kiedy zaczęły tworzyć się zaległości. Również i w tym przypadku można liczyć na umorzenie części zadłużenia, pod warunkiem spłaty 60% długu.

Zdaniem władz miasta ta nowa forma częściowej spłaty oraz umorzenia długów to duża pomoc dla osób, które mają trudną sytuację życiową i materialną. Często nie są one w stanie spłacić całości zadłużenia, ale jego część. Program pozwoli im na stabilizację życiową, a niekiedy i na możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do danego lokalu. Skorzystać ma z tego nawet kilka tysięcy osób. W roku 2015 do programu restrukturyzacyjnego przystąpiło 3 tysiące osób, które wciągu trzech lat zapłaciły łącznie 64,3 mln zł. Program kończy się w tym roku.

Od roku 2014 mieszkańcy lokali komunalnych mają też możliwość odpracowywania swoich długów czynszowych. Dzięki temu rozwiązaniu w ostatnich latach ilość dłużników czynszowych w stolicy znacznie się zmniejszyła.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *