Wciąż trwa ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych

Data opublikowania: 17 września 2014

Według najnowszych doniesień, ożywienie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych nie wyhamuje tak szybko. Zgodnie z danymi, w samym tylko I półroczu ogólna wartość transakcji w tym sektorze wyniosła ponad 1,4 miliarda euro.

Najwięcej transakcji dotyczyło nieruchomości biurowych. Stanowiły one 56% spośród wszystkich zawartych umów tego typu. Przeważająca część, bo aż 85% to te, do których doszło na terenie Warszawy. Poza tym, widoczna była zwiększona aktywność obejmująca sprzedaż nieruchomości użytkowych w Krakowie i we Wrocławiu. Na ten rok zaplanowano jednak jeszcze wiele transakcji, a gdy zostaną one doprowadzone do końca, może okazać się, że udało się wrócić do poziomów sprzed kryzysu, czyli z lat 2007-2008.

Rondo 1Jeśli chodzi o największą transakcję na rynku nieruchomości biurowych w minionych miesiącach, to było nią nabycie mieszczącego się w Warszawie budynku Rondo 1. Zakupu dokonał Deutsche Bank, który wydał na ten cel 300 milionów euro. Natomiast w sektorze nieruchomości handlowych największym zakupem w ostatnim czasie była transakcja dotycząca centrum handlowego Poznań City Center. Budynek za 227 milionów euro nabyły ECE Prime European Shopping Centre i Resolution Property. Jeśli zaś chodzi o sektor nieruchomości magazynowych, to najważniejszym wydarzeniem była sprzedaż magazynów w Mysłowicach, Strykowie i Robakowie, które za 118 milionów euro kupił fundusz Blackstone.

Dużym zainteresowaniem wciąż cieszą się lokale biurowe zaliczane do klasy „A”, które dają możliwość stabilnych zysków czerpanych z opłat czynszowych. Podaż jest w tym przypadku jednak dość ograniczona, a udostępnianiem tego typu nieruchomości zajmują się głównie znani, międzynarodowi inwestorzy. Eksperci zaznaczają, że już od I połowy ubiegłego roku widoczny jest wzrost aktywności na rynku biurowym oraz magazynowym, lecz spadki pojawiają się na rynku nieruchomości handlowych.

Jeżeli natomiast chodzi o ceny obowiązujące na rynku nieruchomości komercyjnych, to według najświeższych danych, utrzymują się one na względnie stabilnym poziomie. Przeciętna cena metra kwadratowego lokalu biurowego to obecnie 2900 euro. W przypadku nieruchomości magazynowych jest to średnio 590 euro za metr kwadratowy, natomiast za 1 metr kwadratowy budynku handlowego trzeba zapłacić ok. 2500 euro. Ostatnim ważnym wnioskiem wynikającym z podsumowania I półrocza 2014 r. na rynku nieruchomości jest fakt, że rośnie popularność lokali komercyjnych z drugiej ręki. Zainteresowani są nimi głównie inwestorzy instytucjonalni.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *