Wentylacja w mieszkaniu

Data opublikowania: 6 listopada 2017

Wentylacja jest to cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. Najprościej mówić jest to proces wymiany powietrza na świeże. Zadaniem wentylacji jest także zmniejszenie zawartości pary wodnej w powietrzu wewnętrznym.

O wentylację szczególnie należy zadbać w okresie zimowym, gdy występuje skłonność do przesadnego uszczelniania pomieszczeń, a przez to gromadzenia się w nich zbytniej wilgoci.

ginasanders/bigstocpkphoto.com

Prawidłowo działający system wentylacji jest niezbędny w każdym domu, ale szczególnie ważny jest on w pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka czy sypialnie, gdzie powstaje dużo pary wodnej, zarówno w wyniku obecności ludzi jak i wykonywanych czynności takich jak pranie czy zmywanie oraz kąpiel. Odgrywa on ważną rolę w prawidłowej eksploatacji budynku, zapobiega jego zawilgoceniu, zagrzybieniu i niszczeniu. Wentylacja jest też związana z bezpiecznym użytkowaniem gazu w budynkach.

Wentylacja powinna usuwać z pomieszczeń dwutlenek węgla, parę wodną, tlenek węgla,  zapachy czy dym tytoniowy. W dobrze wentylowanym budynku nie będą rozwijać się grzyby i pleśnie, nie będzie przeciągów, hałas z zewnątrz i wewnątrz będzie zredukowany, a dodatkowo zmaleje zapotrzebowanie na energię cieplną, co zapewni mieszkańcom oszczędność.

Źle działająca wentylacja lub jej brak powoduje kondensację pary wodnej na zimnych powierzchniach, co w konsekwencji oznacza powstawanie wilgoci osadzającej się na ścianach i rozwój grzybów oraz pleśni.

Przyczyną złej wentylacji może być brak kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu bez okien, szczelne okna bez nawiewników, zbyt krótkie lub źle rozmieszczone kanały wentylacyjne.

Objawem złej wentylacji jest wyczuwalna wilgoć w powietrzu oraz ciąg wsteczny przez kratki wentylacyjne. Niestety źle działająca wentylacja działa na mieszkańców i ich zdrowie. Objawami są częste bóle głowy, ogólne zmęczenie i złe samopoczucie, dochodzi do podrażnienia błon śluzowych, chorób układu oddechowego, a także pojawić się mogą alergie.

Wentylację można podzielić na naturalną, grawitacyjną oraz mechaniczną i hybrydową. Pierwsza z nich to wymiana powietrza dzięki wymianie powietrza, która powstaje na skutek przeciągu, np. otwieranie okiem. Jest to najprostszy sposób wentylowania pomieszczeń. Wietrzyć należy często i krótko, najlepiej okna otwierać na oścież. Dzięki temu wilgoć wydostaje się na zewnątrz, a suche powietrze przenika do wnętrza, ale jednocześnie nie ochładza mieszkania.

Druga to wymiana powietrza, która wykorzystuje różnicę ciśnień pomiędzy przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Powietrze zostaje wysysane za pomocą kratki wentylacyjnej, a do pomieszczenia napływa świeże powietrze za pomocą specjalnych nawiewów.

Wentylacja mechaniczna to sterowana mechanicznie wymiana powietrza, często wspomagana przez elektryczne wentylatory. Hybrydowa jest kombinacją wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, którą steruje się w zależności od potrzeb.

Bez względu na to, jaki system jest w naszym domu, powinien on działać bez zarzutu. Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać w ciągły sposób przyjemny mikroklimat i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Najlepiej, jeśli ma regulowaną wydajność, dzięki czemu można zwiększać lub zmniejszać wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *