Wkład własny – najważniejsze informacje

Data opublikowania: 7 grudnia 2020

Wkład własny, czyli kapitał, który należy posiadać, aby otrzymać w banku kredyt na kupno mieszkania, domu lub działki, stał się obecnie warunkiem, bez której pozytywna decyzja kredytodawcy jest wręcz niemożliwa.

Obowiązek posiadania wkładu własnego pojawił się w roku 2014. Wtedy to banki w myśl wprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zasady przestały udzielać kredytów pokrywających 100 proc. inwestycji, stawiając tym samym wymóg posiadania przez kredytobiorcę własnego kapitału na poziomie 5 proc.

Wartość wkładu własnego i stosunek do wartości kredytowej

Wkład własny na poziome 5 proc. stanowi dziś już tylko miłe wspomnienie. W wyniku stopniowego wzrostu, w ciągu kilka lat wymagany kapitał początkowy doszedł do poziomu 20 proc, a w niektórych przypadkach wynosi nawet 30 proc. (co jest pochodną aktualnej niestabilnej sytuacji na rynku finansowym, do której przyczyniła się głównie pandemia koronawirusa).

Sama idea wkładu własnego sprowadza się w zasadzie do jednej funkcji – zapewnienia stabilności rynku finansowego, co w dobie obecnego kryzysu stało się jeszcze ważniejsze.

Wysokość wkładu własnego oblicza się w stosunku do ogólnej wartości kredytowanej nieruchomości. Przykładowo, jeśli cena nieruchomości (domu, działki, mieszkania) wynosi np. 500 tysięcy złotych, to przy oczekiwanym przez bank wkładzie na poziomie 20 proc., kredytobiorca musi posiadać kwotę wynoszącą 1/5 wartości nieruchomości – w tym przypadku w wysokości 100 000 zł. Warto przy tym pamiętać, że wkład własny może przybrać również formę bezgotówkową.

Wymagana przez banki wartość wkładu może się różnić się w zależności od placówki. I tak np. Bank Santander oferuje kredyt z wkładem własnym na poziomie 10 proc. wartości nieruchomości, lecz wyłącznie klientom, którzy aktywnie korzystali z jego usług przez okres nie krótszy niż pół roku. Kredyt na takich warunkach można również uzyskać m.in. w Alior Banku. Inaczej jest już w Banku Pekao, w którym minimalny pułap wkładu wynosi 15 proc.

Niewątpliwie na szczycie „ostrożnych” banków uplasował się ING Bank Śląski, który wymaga od klienta aż 30 proc. wkładu własnego.

Formy wkładu własnego

Oprócz gotówki, wkładem własnym może być również inna nieruchomość, np. inne mieszkanie lub działka. W takiej sytuacji działka przeznaczona pod budowę domu może zostać uznana przez bank za rodzaj bezgotówkowego wkładu własnego, zwalniając tym samym kredytobiorcę, z konieczności wpłacania dodatkowych środków.

Poza tym rolę wkładu własnego może również spełniać kapitał zgromadzony na książeczce mieszkaniowej. Dla wielu osób będąca jawnym reliktem czasów PRL-u, dziś dla niektórych to dobry sposób na pokrycie wartości wkładu własnego. Środki można wypłacić w okresie 90 dni od podpisania aktu poświadczającego zakup nieruchomości. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku zakupu nieruchomości, skumulowany na książeczce kapitał zostaje bezpośrednio przetransferowany na konto banku, który udziela kredytu. W sytuacji, gdy kredyt ma być zaciągnięty na budowę domu, środki trafiają na konto kredytobiorcy z zastrzeżeniem, że transfer nastąpi dopiero w momencie zrealizowania 20 proc. inwestycji.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *