Wkrótce światowe standardy pomiaru nieruchomości

Data opublikowania: 21 sierpnia 2013

Światowe standardy pomiaru nieruchomosciW połowie sierpnia tego roku międzynarodowa koalicja na rzecz standardów pomiarów nieruchomości powołała Komitet Ustanawiający Standardy. Jego podstawowym celem będzie opracowanie wytycznych, zgodnie z którymi przeprowadzane będą szczegółowe pomiary nieruchomości. Projekt nowych standardów miałby zostać przygotowany do początku 2014 r. W skład Komitetu weszło 19 ekspertów pochodzących z różnych krajów świata.

Specjaliści tworzący Komitet Ustanawiający Standardy mają ogromne doświadczenie w branży nieruchomości. Zdobywali je na różnych stanowiskach. W grupie wybranych członków tej niezależnej jednostki znaleźli się menedżerowie funduszy nieruchomości, rzeczoznawcy, wykładowcy akademiccy, eksperci z branży budownictwa i rozwoju, a także specjaliści działający w branży mieszkaniowej oraz eksperci zarządzający aktywami. Pełny zespół, który będzie pracował nad stworzeniem nowej metodologii pomiaru nieruchomości ma doświadczenie zdobyte łącznie w 50 krajach leżących na 5 kontynentach. Dzięki temu, eksperci mogą wymieniać się niezwykle zróżnicowanymi obserwacjami, które pomogą ustalić optymalne zasady pomiarów, sprawdzające się na całym globie.

Na dzień dzisiejszy, pomiary nieruchomości przeprowadzane są na różne sposoby, w zależności od kraju, w którym znajduje się dane lokum. Rosnąca liczba międzynarodowych inwestorów powoduje jednak, że pojawiają się poważne trudności z porównywaniem ofert. Osoby chcące nabyć budynek niejednokrotnie nie mogą posiąść dokładnych informacji na jego temat, ponieważ w swojej ojczyźnie przyzwyczaiły się do zupełnie innej metodologii. Sprawdzanie konkretów dotyczących ofert staje się przez to czasochłonne i mało komfortowe. Zdarza się nawet, że z uwagi na kłopoty z dokładnym porównaniem, inwestorzy wolą wybrać lokal w państwie, w którym pomiary są dokonywane w podobny sposób do tego, z którego korzysta się w ich kraju.

Wprowadzenie jednakowych standardów pomiarów nieruchomości na całym świecie pozwoliłoby szybciej i łatwiej porównywać oferty, bez skrupulatnych przeliczeń na inne jednostki. Byłoby to pomocne przy wycenianiu nieruchomości i tworzeniu sprawozdań na ich temat. Ułatwiłoby też przeprowadzanie transakcji dotyczących budynków mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, czy firmowych. Dodatkowo stanowiłoby to uproszczenie przy zbieraniu danych dotyczących kondycji rynków nieruchomości w konkretnych regionach świata.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *