Właściciele działek zapłacą podatek od wynagrodzenia za słupy i kable stojące na ich terenie?

Data opublikowania: 22 lutego 2013

Zgodnie z najnowszą propozycją resortu finansów, właściciele działek, na których znajdują się słupy, rury czy kable powinni zostać obarczeni podatkiem naliczanym na podstawie wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego od firm stawiających dane elementy na ich ziemi. Oficjalne przedstawienie projektu związanego z wprowadzeniem nowego podatku miało miejsce 12 lutego bieżącego roku. Wtedy to został on przekazany do tzw. konsultacji społecznych. W dalszej kolejności, dokument zostanie przekazany Komitetowi Rady Ministrów. Jeśli rząd go przyjmie, to trafi do parlamentu, a dopiero po uchwaleniu przez tę jednostkę, nowe przepisy wejdą w życie.

Poszczególne zapisy nowego projektu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów zawierają propozycje wprowadzenia zmian w podatku dochodowym dla podmiotów fizycznych i prawnych. Wśród koncepcji dotyczących zaostrzenia przepisów podatkowych w tej kwestii, znajduje się opcja zniesienia ulg podatkowych dla posiadaczy działek, którzy otrzymują wynagrodzenie od firm korzystających na ustanowieniu służebności przesyłu. Mówiąc prościej, zmiany miałyby dotknąć właścicieli gruntów, którzy zyskują pieniądze za udostępnianie ziemi do postawienia na niej elementów telekomunikacyjnych, wodnych czy energetycznych.

Ustanowienie służebności przesyłu jest opcją, która pojawiła się w 2008 r. Zgodnie z nią, właściciele gruntu otrzymują zapłatę w zamian za to, że pozwalają, aby przez ich grunt biegły linie lub rury, czy też wyrażają zgodę na postawienie na ich działce słupów. W zależności od konkretnej umowy, wynagrodzenie to może mieć postać jednorazową albo rozdzieloną na określoną ilość regularnych rat. Kwota, jaką otrzymuje się w ramach służebności przesyłu, zależy od metrażu zajętej powierzchni oraz od typu działki.

Ministerstwo Finansów zauważa jednak, że wynagrodzenie za wykorzystanie ziemi miało być płacone tylko dlatego, by nie było potrzeby wprowadzenia podatku od odszkodowania płaconego za korzystanie z ziemi bez wcześniejszej umowy z jej właścicielem. Nie brano natomiast pod uwagę wypłaty środków tym osobom, które zdecydują się na oddanie ziemi w ramach służebności przesyłu. Jako że sądy administracyjne traktują oba przypadki jednakowo, resort finansów domaga się, by w razie ustanowienia służebności przesyłu, wynagrodzenia nie były zwolnione z podatku PIT.

Podobne artykuły

1 komentarz

  1. Maria

    Żeby nie doszło do sytuacji, że teraz nikt nie będzie się zgadzał na postawienie na swojej działce słupów energetycznych lub pociągnięcia światłowodów… Dlaczego w tym kraju za wszystko trzeba płacić podatek…

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *