Wycena mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego

Data opublikowania: 15 maja 2010

Zanim sprzedamy lub podzielimy nieruchomość musimy przeprowadzić jej wycenę. Zgodnie z prawem czynność ta może być wykonana tylko przez rzeczoznawcę akredytowanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Efektem jego pracy jest dokument urzędowy zwany operatem szacunkowym.

Warunkiem niezbędnym uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu jest posiadanie określonego wykształcenia wyższego (prawo, ekonomia, gospodarka nieruchomościami) oraz ukończenie studiów podyplomowych. Tak przygotowany kandydat może przystąpić do egzaminu składanego przed wspomnianą komisją. Jeśli go zda, trafi do centralnego rejestru rzeczoznawców.

Decydując się na wybór rzeczoznawcy musimy uwzględnić, że nie może on przeprowadzać wyceny majątku swojego i swoich bliskich. Rodzina więc odpada, trzeba szukać dalej. Należy też pamiętać, iż prawo zakazuje rzeczoznawcy majątkowemu oceniania szacunków sporządzonych przez kolegę po fachu. Od tej reguły istnieją wyjątki, występujące w kilku typach spornych sytuacji, m. in. na żądanie sądu lub innego organu wymiaru sprawiedliwości.

Z usług rzeczoznawcy warto skorzystać, gdyż jest on zobowiązany do sporządzenia obiektywnej oceny. Opierając się więc na jego szacunkach nie ryzykujemy zawyżania lub zaniżania wartości, co może pojawić się w wycenach robionych np. przez agentów nieruchomości.

Rzeczoznawca rozpoczyna pracę od zdobycia podstawowych informacji:

  • cel wyceny,
  • położenie
  • rodzaj nieruchomości,
  • jej stan techniczny,
  • wyposażenie,
  • infrastruktura itp.

Następnie, w oparciu o szczegółową i dogłębną wiedzę z rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy przystępuje do wyceny nieruchomości. Może do niej zastosować jedną z kilku metod:

  • porównawczą, polegającą na odniesieniu się do analogicznych transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości (podobne nieruchomości, w podobnych lokalizacjach, sprzedawane w podobnym okresie),
  • dochodową, w której głównym kryterium jest dochód jaki może być uzyskany przez władającego nieruchomością,
  • kosztową, biorącą pod wzgląd koszt odtworzenia nieruchomości,
  • mieszaną.

Przy dokonywaniu wyceny niezbędne będą dokumenty rejestrujące stan prawny nieruchomości. Są one zawarte w księgach wieczystych, aktach notarialnych spółdzielni, umowach i decyzjach, na podstawie których dokonywano wpisów do ksiąg wieczystych, planach zabudowy, studiach uwarunkowań, tabelach i mapach taksacyjnych, itd.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *