Zacznij od umowy przedwstępnej

Data opublikowania: 19 maja 2010

Kiedy już znajdziesz nieruchomość, która odpowiada ci pod każdym względem, chcesz ją kupić, wiesz już, jak wygląda jej sytuacja prawna oraz kim jest jej aktualny właściciel, nadszedł czas najwyższy, aby zacząć powoli finalizować transakcję.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest zawarcie umowy przedwstępnej. Jest ono korzystne dla obu stron transakcji. Daje czas na skompletowanie wszystkich koniecznych dokumentów, pozwala na spokojne załatwienie kredytów w bankach. Obydwie strony, po podpisaniu umowy przedwstępnej dają sobie przestrzeń na załatwienie wszystkich formalności związanych bezpośrednio z transakcją finalną.

Umowa przedwstępna jest możliwa w dwóch formach. Najczęściej występuje w rodzaju zwykłej umowy pisemnej, rzadziej w formie aktu notarialnego, ponieważ to wiąże się już z większymi kosztami – notariusz zawsze pobiera za umowę stosowną taksę notarialną. Mimo dodatkowych kosztów, nie ulega wątpliwości, że umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego jest bezpieczniejsza dla strony kupującej. Choćby dlatego, że daje możliwość żądania zawarcia umowy właściwej w razie chęci wycofania się kontrahenta.

Zwykłą umowę pisemną można zawrzeć samodzielnie ze sprzedającym lub jej przygotowanie można zlecić pośrednikowi. W treści takiej umowy zapisuje się przede wszystkim wartość kwoty na zadatek, który finansowo zabezpiecza stronę kupującą. W wypadku, kiedy sprzedający wycofa się z transakcji będzie zmuszony wypłacić zadatek kupującemu w podwójnej wysokości.

Bez względu na to, na jaki rodzaj umowy się zdecydujemy, pamiętajmy, że muszą się w niej znaleźć informacje na temat stron umowy, przedmiotu umowy, ceny oraz sposobu zapłaty, orientacyjnej daty zawarcia umowy właściwej i oczywiście miejsca i daty zawarcia umowy. Ważne jest także pisemne oświadczenie sprzedającego, że jest jedynym właścicielem lub ma umocowanie prawne do reprezentowania wszystkich właścicieli.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *