Zakończenie budowy a podatek od nieruchomości

Data opublikowania: 17 lipca 2019

Podatek od nieruchomości obejmuje budynki lub ich części. Kiedy jednak można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego w przypadku nowo powstałego budynku?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 54) zakończenie budowy obiektu budowlanego, który wymaga pozwolenia na budowę, następuje wówczas, gdy organ nadzoru budowlanego zostanie zawiadomiony o takim zakończeniu i nie wniesie sprzeciwu w wymaganym terminie. Natomiast według ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018.1445 ze zm.) warunkiem obowiązku podatkowego jest istnienie budynku lub jego części. Oznacza to, że w rozumieniu prawa podatkowego znaczenie ma samo powstanie budynku, a nie możliwość jego użytkowania. Zgodnie z orzecznictwem, liczy się fakt, że budynek stoi, a nie to, czy np. można do niego dojechać, mieszkać w nim lub korzystać z niego dla potrzeb działalności gospodarczej.

style-photographs/bigstockphoto.com

Natomiast jeśli chodzi o część budynku, NSA stoi na stanowisku, że kryterium jest tu użytkowanie tejże części, nawet jeśli reszta budynku nie została jeszcze wykończona. Zgodnie z wyrokiem NSA wyrok NSA z dnia 4 września 2018 r., sygn. II FSK 2344/16, obowiązek podatkowy powstaje wówczas dla całego budynku. Ważne jest zatem dokładne ustalenie zakończenia budowy, i to w myśl przepisów podatkowych, a nie budowlanych.

Kiedy natomiast, w stosunku do tej daty, powstaje obowiązek podatkowy? Zgodnie ze wspomnianą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych powstaje on z dniem 1 stycznia roku nastepującego po zakończeniu budowy lub rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części jeszcze przed ostatecznym wykończeniem. Oznacza to w praktyce, że jeśli część budynku zacznie być użytkowana pod koniec 2019 r., podatek od nieruchomości będzie wymagany już od 1 stycznia 2020 r. Znacznie korzystniejsza dla podatnika byłaby sytuacja, gdyby rozpoczęcie użytkowania zostało przesunięte nawet zaledwie o parę tygodni, na styczeń 2020 r. Wówczas obowiązek podatkowy nie powstałby jeszcze niemal przez rok, aż do stycznia 2021 r. Dlatego określenie dokładnej daty jest tak istotne.

Źródło: biznes.interia.pl

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *