Zakup nieruchomości, a jej sprawdzenie przed podpisaniem umowy

Data opublikowania: 29 lipca 2015

Najważniejszym elementem przed zakupem nieruchomości jest sprawdzenie jej stanu prawnego i parametrów budowlanych, mieszkaniowych, inwestycyjnych i rekreacyjnych. Dane te zawarte są w planach zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wszystkie powyższe informacje oraz informacje o rodzaju gruntu, rodzaju zabudowy i charakterze przewidzianych do realizacji na danym terenie obiektów. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w razie nieuchwalenia przez gminę, należy wystąpić indywidualnie o wydanie warunków zabudowy. Wniosek taki może złożyć do miejscowego urzędu gminy nie tylko posiadacz działki, lecz również osoba ubiegająca się o nabycie nieruchomości.

Zakup nieruchomości

fot. Oneinchpunch/bigstockphoto.com

Zakup działki na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego daje gwarancję bezproblemowego uzyskania pozwolenia na budowę. Plan zawiera informacje o rodzaju dopuszczalnej zabudowy, formie architektonicznej, wymiarach budynku, usytuowaniu na działce i innych ustaleniach dla przyszłej zabudowy. Jeżeli natomiast działka jest w rejestrze gruntów, należy przed uzyskaniem pozwolenia wyłączyć ją z użytkowania rolniczego składając wniosek w starostwie powiatowym. Dla gruntów rolnych klas IV-VI nie uzyskuje się zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej, zmienia się natomiast wysokość podatku od nieruchomości, który zależy od klasy gruntu.

Ważnym elementem do sprawdzenia przed kupnem nieruchomości jest księga wieczysta dająca informację o osobie, lub osobach będących właścicielami majątku. Istotne jest zadłużenie nieruchomości, czyli hipoteka – jest to forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa nieruchomości dłużnika, na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego popartego wpisem do księgi wieczystej. Transakcja zakupu zawsze musi być udokumentowana aktem notarialnym. Notariusz jest pomocny przy badaniu dokumentów i wpisów w księdze wieczystej, aby kupujący mógł się zapoznać z jej stanem prawnym.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *