Zakup ziemi rolnej „po staremu” tylko do końca roku

Data opublikowania: 30 listopada 2015

Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, a przeciwdziałająca wykupom ziemi przez cudzoziemców wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku. Ustawa ogranicza nie tylko podaż, ale też popyt na ziemię i to nie tylko przeznaczoną na cele rolne. Obecne łagodne przepisy w nabywaniu gruntów, zachęcają do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży jeszcze w bieżącym roku, a nabycie ziemi rolnej wymaga podpisania umowy ostatecznej do końca 2015 roku.

Ceny działek budowlanychŁatwo jest teraz kupić niewielkie pole, gdyż przy nabywaniu parceli większych niż 5 ha, prawo pierwokupu posiada Agencja Nieruchomości Rolnych. Pośpiech jest tu wskazany, ponieważ wymóg wysłania do Agencji dokumentów z umową warunkową, skutkuje miesięcznym opóźnieniem w podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Zgodę dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych na sprzedaż działki, otrzyma sprzedający, gdy pozostawi sobie ilość ziemi pozwalającą na prowadzenie gospodarstwa o powierzchni cztery razy większej niż średnie gospodarstwo w jego województwie. Różnice tutaj są bardzo duże i wahają się od 12 ha w województwie małopolskim, do 120 ha w zachodniopomorskim. Zapobiegając powstawaniu latyfundiów, ustawa ogranicza jednak maksymalną powierzchnię gospodarstwa rolnego do 300 ha. Pozytywną opinię otrzyma również kupujący przy nabywaniu pola sąsiadującego z własnymi gruntami, jednak daleko położonego od reszty działek sprzedającego oraz wykwalifikowany rolnik samodzielnie prowadzący gospodarstwo, a zamieszkały od 5 lat na terenie gminy, w której prowadzi działalność.

W myśl nowych przepisów, rolnik będzie mógł sprzedać prawie całe gospodarstwo (pozostawiając tylko dom i obejście do 0,5 ha) nabywcy, który powiększy swoje gospodarstwo lub utworzy nowe.

Co daje prawo pierwokupu?

W myśl nowej ustawy, daje możliwość nabycia ziemi przede wszystkim dzierżawcom, sąsiadom rolnika (wszyscy muszą być powiadomieni o możliwości nabycia gruntu) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, która od stycznia 2016 roku obejmuje decyzjami kupna-sprzedaży już działki od 1 ha. W przypadku zawyżenia ceny działki, każdy uprawniony do pierwokupu ma prawo wniesienia zaskarżenia tego faktu do sądu, a sprzedaż może się odbyć dopiero po ogłoszeniu wyroku. Taki stan rzeczy znacznie wydłuża czas sprzedaży i ogranicza obrót ziemią rolną.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *