Zaległości czynszowe Polaków

Data opublikowania: 28 września 2016

Mamy trudności z płaceniem czynszu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, co trzeci Polak zalega z jego opłatą, zaś aktualny Rejestr Dłużników wskazuje na zaległości w opłatach za mieszkanie sięgające ponad 130 milionów złotych.

Małe miasta – duże zadłużenie

W raporcie opublikowanym przez Biuro Informacji Gospodarczej  znajduje się lista najbardziej zadłużonych miast. Na jej szczycie niezmiennie od lat pozostaje Warszawa z ponad 35 milionami złotych zadłużenia. Wydawałoby się, że na dalszych pozycjach znajdą się duże miasta z wysokimi kosztami najmu, np. Kraków, Wrocław czy Poznań. Jednak, jak się okazuje, to nie wysokość opłat za mieszkanie determinuje wielkość zadłużenia. Dużo większy problem z regulacją czynszu mają mieszkańcy mniejszych miast. W rankingu zadłużenia tuż za Warszawą plasują się Elbląg i Legnica, z ok. 20 milionami złotych oraz Radom i Pabianice z blisko 5 milionami złotych zaległości czynszowych. Ich wysokie zadłużenie wynika w głównej mierze z wadliwego działania lokalnych spółdzielni mieszkaniowych, które nieefektywnie dyscyplinują nierzetelnych najemców.

czynsz

Kto jest zadłużony?

Z raportu BIG wynika, że wśród zadłużonych dominują pojedyncze osoby, które stanowią ponad 82% wszystkich czynszowych dłużników. Mniej więcej co dziesiąty dług przypada na dwóch domowników w gospodarstwie domowym, a 3% zaległości dotyczy trzech osób z rodziny. Kto może zostać wpisany do Rejestru Dłużników? Zgodnie z prawem, trafia tam każda osoba, która przez co najmniej 60 dni zalega z płatnością za czynsz w wysokości co najmniej 200 złotych w przypadku osób prywatnych i 500 złotych – w przypadku firm.

Rekordy zadłużenia

W porównaniu do ostatniego raportu, wysokość zaległości czynszowych w Polsce obniżyła się o ponad 9 milionów złotych, a spadek zadłużenia odnotowano w 11 województwach. Wciąż jednak największymi dłużnikami pozostają mieszkańcy województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Niepokojąco maluje się również sytuacja w województwach lubuskim i wielkopolskim, w których odnotowano dwukrotny wzrost zadłużenia w porównaniu do ostatniego raportu. Rekordzistą czynszowych zaległości jest pewna warszawska firma, która zwleka z opłatami na kwotę 3,7 miliona złotych. Wśród najbardziej zadłużonych osób fizycznych przoduje mieszkanka Podlasia z długiem w wysokości 928 tysięcy złotych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *