Zastrzeżenia UOKiK do zmiany ustawy o CIT

Data opublikowania: 14 sierpnia 2017

Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o CIT nie cichną. Swoje zastrzeżenie przedstawił również UOKiK, który uważa, że wyłączenie części nieruchomości z opodatkowania może być interpretowane jako niezgodne z prawem. Ponadto istnieją przesłanki, że zmiany w prawie oznaczać będą dla Komisji Europejskiej wprowadzenie podatku przychodowego. Konieczność opłaty minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli wartościowych nieruchomości stawni bowiem zaprzeczenie selektywności.

Projekt zmian zakłada, że podatnicy posiadający na terenie Polski środki trwałe o wartości ponad 10 mln zł będą zobowiązania do płacenia podatku dochodowego w określonej kwocie minimalnej. Obejmie on w główniej mierze właścicieli nieruchomości komercyjnych, takich jak galerie handlowe, butiki oraz biurowce. Wyłączone będą natomiast siedziby jednostek samorządowych, urzędy pocztowe oraz ministerstwa. Podatek nie będzie również dotyczył nieruchomości o niższej wartości, co w opinii ekspertów jest niezgodne z prawem pomocy publicznej. Do budżetu państwa przestaną wpływać środki z podatków, a to może mieć negatywny wpływ na gospodarkę kraju.

MattZ90/bigstockphoto.com

Do wyliczenia wartości danej nieruchomości będzie brany pod uwagę przychód z tej nieruchomości, co zaprzecza definicji podatku dochodowego. Do tej pory próby wprowadzenia jakichkolwiek podatków przychodowych były kwestionowane przez Komisję Europejską, a zmiany w polskim CIT prowadzą właśnie do wprowadzenia takiego podatku. Zadaniem Komisji Europejskiej jest dbanie o równość wszystkich przedsiębiorstw, a pojawienie się podatku od przychodu oznacza dodatkową pomoc ze strony państwa dla firm, których zyski są niższe.

Zasadność tych wątpliwości będzie jeszcze weryfikowana. Twórcy projektu nowelizacji uzasadniają zmiany w celu uszczelnienia systemu podatku dochodowego, aby poprawić wysokość dochodu podatkowego z podatku CIT. Poza tym nowa ustawa ma wprowadzać konieczność rozdzielenia dochodów z nieruchomości od pozostałych dochodów podatnika. Zmodyfikowane mają być też przepisy dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji oraz zakładania kolejnych spółek zagranicznych w tzw. rajach podatkowych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *