Zmiana w ustawie o obrocie ziemią

Data opublikowania: 3 kwietnia 2017

W Sejmie pojawiła się specustawa, która uwalnia obrót gruntami górniczymi. Nieruchomości rolne, które należą do przedsiębiorstw górniczych mają zostać wyłączone spod obostrzeń przepisów o obrocie ziemią.

Projekt został stworzony przez posłów PiS. Dokument wnosi, że jeśli przedsiębiorstwo górnicze zbywa kopalnię, zakład górniczy lub jego część, w skład których wchodzą nieruchomości rolne, do tej transakcji nie znajdą zastosowania dwa artykuły z ustawy znowelizowanej w 2016 roku. Chodzi o te zapisy, które nie pozwalają na obrót prywatnymi gruntami rolnymi w obawie przed wykupem ziemi rolnej przez cudzoziemców.

Oskanov/bigstockphoto.com

Obecnie kopalnie mają duży problem ze sprzedażą swoich gruntów. Grunty rolne z kopalnianych zasobów mogą kupić jedynie rolnicy indywidualni. Inni nabywcy muszą zwrócić się z prośbą do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i spełnić dodatkowe wymagania. W poprawce do ustawy nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być nie tylko rolnik indywidualny, ale także osoba prawna.

Projekt zakłada, że przepis, który zezwala kupić ziemię jedynie rolnikom, nie ma zastosowania do zbycia nieruchomości przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń prawnych innych niż sprzedaż, jeśli przeciwną stroną transakcji jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub inne przedsiębiorstwo górnicze. Powyższy zabieg ma ułatwić przekształcenia własnościowe w kopalniach.

Aktualne zapisy w ustawie mówią, że jeżeli spółka mająca nieruchomości rolne chce się połączyć z inną spółką, musi przed restrukturyzacją zbyć ziemię rolnikom lub wystąpić do ANR o zgodę na nabycie gruntów przez spółkę przejmującą bądź nowo powstałą w wyniku połączenia. Wiąże się to z koniecznością wykazania, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolnej.

Szykowana nowelizacja ustawy nie znosi jednak obowiązku, który nakazuje nabywcy ziemi rolnej prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszła nabyta nieruchomość, przez minimum 10 lat od dnia transakcji. Niezastosowanie się do tego przepisu zagrożone będzie sankcją przejęcia gruntów przez ANR.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *